Verksamhetslokaler blir till lägenheter – för bäst nytta för Sollentuna

Tomma lokaler byggs om till lägenheter

Två äldreboenden som länge stått tomma, ska nu bli till lägenheter. Sollentunahem AB köper vakanta lokaler av Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB), för att bygga om dem till bostadslägenheter.

Verksamhetslokaler blir till lägenheter – för bäst nytta för Sollentuna

AB Sollentunahems ordförande Maria Stockhaus och Sollentuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Thomas Ardenfors är överens (fotograf Ida Andersson).

Tomma lokaler byggs om till lägenheter

De berörda fastigheterna är Spaden 1 i Häggvik och Hållplatsen 8 i Helenelund. Lokalerna i dessa två fastigheter är vakanta och det finns inga kommunala behov av dem. Köpet/försäljningen av de två fastigheterna är ett gynnsamt affärsbeslut för både Sollentunahem och SKAB, samt till stor nytta för Sollentuna.

Hållbart att bygga om

Ombyggnationen till bostadslägenheter kan göras kostnadseffektivt och relativt enkelt, och att bygga om befintliga byggnader är ett hållbart sätt att ta fram nya lägenheter. Sollentunahem räknar med att påbörja arbetet under våren 2022 och ambitionen är att lägenheterna ska vara klara för inflyttning i slutet av 2022. Totalt blir det cirka 75 -100 lägenheter. Läget är fördelaktigt, med sin centrala placering i Helenelund respektive Häggvik.

Thomas Ardenfors, styrelseordförande i SKAB, berättar: "Det är mycket glädjande att SKAB på detta sätt kan vara med och bidra till Sollentunahems viktiga uppgift att bygga nya och fler hyreslägenheter i Sollentuna. De som får förmånen att flytta in i lägenheterna i Häggvik och i Helenelund är att gratulera."

"Att utveckla befintliga byggnader på det här sättet är ett mycket effektivt och hållbart sätt att kunna erbjuda nya bostäder till Sollentunas invånare, säger Maria Stockhaus, styrelseordförande för Sollentunahem. Sollentunahem ser mycket fram emot att starta ombyggnationen till attraktiva lägenheter, som kan erbjudas till personer i bolagets bostadskö."

Om Spaden 1 och Hållplatsen 8

Spaden 1 i Häggvik består av både bostadslägenheter och en vakant lokal, tidigare använd som äldreboende. Idag finns inte något kommunalt behov av den tomma lokalen. Hållplatsen 8 i Helenelund är en vakant fastighet som tidigare utgjordes av äldreboendet Lenalundsgården. I dagsläget finns inget kommunalt behov av de vakanta lokalerna i fastigheten.

Om Sollentunahem AB

Sollentunahem är den största hyresvärden i Sollentuna kommun som utvecklar och förvaltar cirka 5 000 hyreslägenheter, drygt 200 lokaler samt 2 400 garage- och parkeringsplatser. Bostadsbeståndet finns inom hela kommunen och består av en mix av produktion från 1950-tal till 2010-tal. Sollentunahem är i en spännande utvecklingsfas med nyproduktion av cirka 1 500 hyreslägenheter samt förnyelse och underhåll av äldre bebyggelse. Läs gärna mer på www.sollentunahem.se

Om SKAB

Sollentuna Kommunfastigheter AB ingår i Sollentuna kommunkoncern, med ansvar för samhällsfastigheterna. SKAB äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter. SKAB förvaltar i dag bland annat 51 skolor och förskolor, 25 idrottsanläggningar,
och 23 grupp- och äldreboenden, samt 87 kulturfastigheter i Sollentuna kommun.