Vi hjälper våra kunder att plocka skräp i vår!

Vi hjälper våra kunder att plocka skräp i vår!

Skräpplockardagarna SKAB deltar

SKAB deltar i Håll Sverige Rents nationella kampanj Skräpplockardagarna! Syftet med kampanjen är både att göra vår närmiljö lite finare, och att visa att nedskräpning inte är okej. Varje år plockar skolor, föreningar, och företag skräp i hela Sverige, under 2019 deltog ca 600 000 vuxna och barn! Läs mer om kampanjen: https://www.hsr.se/skrapplockardagarna

Hur går det till?

Fredag den 8 maj hjälper vi ett urval av våra kunder med skräpplockning runt fastigheterna. Då vi inte kan plocka skräp runt samtliga fastigheter, har vi valt ut kundkategorin Ålderdomshem, Fastigheter vid Edsberg, samt Fastigheter runt Edsvik. Förutom alla medarbetare på SKAB blir även Styrelsen inbjuden att medverka.

Fastigheter

Vi har valt ut ett antal fastigheter där vi kan tillföra stor nytta, och hjälpa våra kunder genom att plocka skräp runt om fastigheterna och i området runt omkring. 

  • Stallbacken & hela Edsvik-området
  • Gärdeskolan - Paviljongerna vid Rudbeck
  • Rudbeck Gymnasium
  • Sim- & sporthallen
  • Edsbergsskolan inkl. bibliotek och Edsbergshallen
  • Edsbergs äldreboende (inkl. området runtom och vid KLAX Förskola/Eliten 4)
  • Ribbingsbacke äldreboende (inkl. områden i närheten t.ex. Rösjöskolan)

Förhindra smittspridning

Det är av yttersta vikt att vi bidrar till att minska och förhindra smittspridning av corona-viruset. Därför håller vi avstånd, och utgår från de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten, även under Skräpplockardagen.