Styrelseordförande har ordet

"Vi hanterar inte våra fastigheter- vi bryr oss om dem"

Thomas Ardenfors, Styrelseordförande i SKAB, om det speciella året 2021

Thomas, hur ser du på SKAB och årets om gått, utifrån din roll som styrelseordförande?
– Det har hänt mycket under året som gått och
jag skulle vilja lyfta fem viktiga områden.

Turebergshuset
Det här är – med rätta – ett projekt som många Sollentunabor är nyfikna på och följer med stort intresse. Det är en märkesbyggnad i kommunen som har stått där i många år som en markör av det offentliga Sollentuna. Jag är väldigt stolt över hur arbetet med Turebergshuset har utvecklats under året: Vi håller både tidplan och budget, något som inte är helt självklart i det offentliga Sverige idag, men dock otroligt viktigt då det är våra gemensamma skattepengar vi hanterar.

Energieffektivisering
Under året som gått har vi tillfört ytterligare kompetens till SKAB så att vårt viktiga arbete med att använda den energi vi har på ett effektivare sätt har tagit flera kliv framåt. Det är ett viktigt led i att bli så klimatneutrala som vi önskar. Vår övergripande vision inom koncernen är att vi ska bli den första kommunen i Sverige som inte tär på jordens resurser. Där vill vi på SKAB se till att vi gör vår del – med råge. Vi vill inte bara göra det som förväntas av oss, vi ska göra det lite bättre.

Fördjupad dialog med våra hyresgäster
Att man som hyresgäst i SKAB:s fastigheter känner sig väl omhändertagen är något av det viktigaste för en god kundupplevelse. Vi har förstärkt och fördjupat vår dialog med hyresgästerna ytterligare och det har börjat ge ordentlig
utdelning i våra kundundersökningar. Vårt Nöjd kund-index, NKI, stiger och det tyder på att vi lyckats skapa en bra kultur i vårt unga bolag. Vi ska erbjuda samhällsfastigheter av högsta klass och vara en hyresvärd av högsta klass, och våra NKI-siffror säger att vi är på god väg dit.

Våra kulturfastigheter
Historisk sett har kulturfastigheterna i Sverige ibland behandlats styvmoderligt. I Sollentuna jobbar vi däremot proaktivt med våra kulturfastigheter och det betyder bland annat att vi tar fram underhållsplaner för alla våra kulturfastigheter. Det ger hyresgästerna en förståelse för när i tiden det är dags att göra insatser i just deras lokaler.

Vårt kulturarv
Våra kulturbyggnader är en del av Sollentunas historia och SKAB har genom våra duktiga medarbetare visat att vi är mogna att behandla kulturarvsfrågor på ett bra sätt. Ett exempel är den minnessten i Edsbergsparken som glömts bort
genom åren. Den var i dåligt skick och hade börjat erodera. SKAB tog ansvar för stenen och gav den en kulturhistorisk spabehandling. Den speciatvättades,
restaurerades och skriften återförgylldes. Vi hanterar inte bara våra fastigheter, utan vi bryr oss om dem. På samma sätt som vi vill utveckla vårt arbete kring vårt gemensamma kulturarv. Det har vi visat under 2021 och kommer att utveckla under 2022.