Styrelseordförande har ordet

Hela SKAB har tagit sjumilakliv 2022

Thomas Ardenfors, Styrelseordförande i SKAB 2019- april 2023

En lyckad renovering av Turebergshuset, effektivt arbete med att spara energi som
sprids till hela kommunen och hårt jobb av alla avdelningar. Ett bra år för SKAB.

Turebergshuset
Nu när vi ser tillbaka på 2022 så är renoveringen av Turebergshuset juvelen i kronan bland alla våra projekt. Att få vara med om utmaningen det innebär att renovera ett så stort kommunägt hus är få förunnat. Att efter besiktningen där huset blev godkänt konstatera att vi håller både tidplan och budget, det är inte bara något som känns
bra – det är faktiskt värt att fira! Det visar också hur vi som kommunkoncern är rädda om våra invånares skattepengar.

Energieffektivisering
Jag vill också nämna vårt energioptimeringsarbete som har pågått under hela året. Vi har en otroligt skicklig medarbetare i vår tekniska förvaltare inom energi som fått oss alla att förstå vikten av hur vi ska använda vår energi på ett smart sätt. SKAB har nu fått i uppdrag att gå i täten för hela kommunens energioptimering och energieffektivisering – ett fint erkännande. Det gör också att vi på SKAB och i kommunen är så pass väl rustade som man kan vara inför utmaningarna med underdimensionerade elsystem och skenande elpriser.

Kulturfastigheter & förvaltning
Det har också pågått viktiga renoveringar av kulturfastigheter och förbättringar av befintliga verksamhetslokaler. Vår förvaltningsavdelning har verkligen varit på tårna och hittat rätt hyresgäster till våra lokaler. Ett exempel är att vi nu kan välkomna vårt första hunddagis som hyresgäst.

Hög nivå på medarbetarna
Projektavdelningen har – förutom att de drivit renoveringen av Turebergshuset – tagit viktiga kliv framåt. Såväl upphandling som projektgenomförande har vi blivit rejält mycket vassare på. Även den administrativa delen har utvecklats mycket, bland annat på riskhantering. Det kanske inte ger några tidningsrubriker, men det är oerhört viktigt för oss som bolag. Här har man arbetat hårt och metodiskt med fina resultat på den dagliga driften, bland annat.

Bästa året hittills för SKAB

Till sist har vår VD med ledningsgrupp lyckats oerhört väl med att skapa en attraktiv arbetsplats som gör att vi har lätt att få tag på kompetenta medarbetare. Nu söker sig spetskompetensen till oss, vilket är en drömsits skapad av målmedvetna ansträngningar. Vi har som bolag genomfört det vi bestämt oss för att göra, trots enorma utmaningar från vår omvärld. När styrelsen avgår vid bolagsstämman i början av april, som brukligt efter sin mandatperiod, så ser vi tillbaka på 2022 som det bästa året i SKAB:s historia.

Läs intervjun i sin helhet i SKAB:s Årsredovisning 2022 här