Styrelseordförande har ordet

"Fastigheter som stöttar Sollentuna kommuns verksamheter"

Thomas Adenfors, Styrelseordförande i SKAB, om det speciella året 2020

Thomas, hur ser du på SKAB och årets om gått, utifrån din roll som styrelseordförande?
– 2020 har varit ett mycket speciellt år, men trots pandemin har 2020 varit ett mycket bra år för SKAB. Exempelvis har vi lyckats färdigställa tre skolor, tre förskolor, två idrottshallar och ett specialboende åt kommunen. Det tycker jag är en bedrift som jag, som styrelseordförande, är mycket stolt över. SKAB:s uppgift att stötta och aktivt bidra till Sollentuna kommuns vision om att vara den mest attraktiva kommunen. Det har vi lyckats mycket väl med, även under 2020.

Om du får välja tre saker under 2020 att lyfta upp, vad skulle det vara?
– Jag får ofta möjlighet att följa med ut i ”verkligheten” och besöka SKAB:s kunder. Deras verksamheter imponerar alltid på mig och bland alla projekt är det, helt naturligt, några som berör mig lite extra. Det behöver inte vara det största projektet utan lika ofta den lilla utvecklingen, den mindre renoveringen eller lokalanpassningen som t ex det nya köket på Brageskolan, som ger så bra förutsättningar för dessa elever, utifrån deras behov. Och sen måste jag ju också ta med vårt eget kommunhus, Turebergshuset, och att vi är igång med renoveringen! Jag ser fram emot att få lämna över nycklarna till Sollentuna kommun under  slutet av 2022.

Som grädde på moset vill jag också nämna SKAB:s utökade uppdrag kring Edsviksområdet, att levandegöra detta fantastiska område och skapa förutsättningar för fler besökare att hitta dit. Resan mot att skapa ett kulturellt vardagsrum på Edsvik är mycket viktig, och SKAB:s kulturfastighetsgäng arbetar hårt för att kunna erbjuda besökarna ett flertal olika aktörer som står beredda att serva de många som besöker Edsvik.

Du berättar ofta om ”fastigheter som stöttar verksamheterna”. Vad menar du med det?
– Sollentuna kommun har t ex satsat stort inom utbildning och vi har, som bekant, bland annat byggt tre nya grundskolor som alla blev klara under 2020. Men skolorna måste vara mer än bara en fastighet, de ska stötta elevernas utveckling och inlärning, och de ska stötta skolpersonalen i deras viktiga pedagogiska arbete. SKAB har som uppgift att skapa förutsättningar för att bygga och förvalta verksamhetslokaler av bästa klass för Sollentuna kommun. Vi lägger ner mycket tid på att ta fram byggnader som inte bara lever upp till de krav verksamheterna ställer, utan också ger det där ”lilla extra”.