Vision och affärsidé

Vår vision

Samhällsfastigheter som bidrar till ett bättre Sollentuna.

Vår vision fungerar som en röd tråd som präglar hela verksamheten och som tydligt visar vad vad vi försöker att åstadkomma, både på kort sikt och i framtiden.

Vår affärsidé

SKAB bidrar till ett bättre samhälle och rikare kulturliv genom att förvalta, producera samt utveckla effektiva och verksamhetsstöttande samhällsfastigheter i Sollentuna.

Vår affärsidé anger vad företaget gör. Därmed utesluts också vad företaget inte gör. Det leder oss till fokusering på kärnverksamheten.

Värdegrund

SKAB står för:

  • Samhällsnyttiga
  • Kundfokuserade
  • Ansvarstagande
  • Bra bemötande

Vår värdegrund beskriver företagets mest grundläggande och tidlösa värderingar. Syftet är att vägleda det dagliga arbetet inom företaget.