Turebergshusets renovering

Byggprojektledning och platsorganisation

SKAB:s byggprojektledning består i huvudsak av

  • Byggprojektledare Anna Dunge 
  • Byggprojektledare Jonas Franzén 

Läs intervju med Byggprojektledare Anna Dunge inför renoveringen av Turebergshuset här.

Läs intervju med Byggprojektledarna Anna Dunge och Jonas Franzén om hur hållbart det är att renovera Turebergshuset här. 

COBAB:s platsorganisation består i huvudsak av

  • Projekteringsledare Henrik Nettelmark
  • Projektchef Henrik Wikmar
  • Inköpsspecialist Lars-Johan "Larssa" Eklund
  • Installationssamordnare Anton Sjögren
  • Entreprenadingenjör Adam Higson
  • Arbetsledare Safaa Abbas 
  • Bitr. Projketeringsledare Nima Pashai 

Platskontor

Platskontoret var under hösten 2020 på plan 1 inne i Turebergshuset. Nu under våren 2021 har platskontoret flyttat ut i paviljongerna som placerats på torget.