Turebergshusets renovering

Pågår just nu: uppdatering per månad

Här hittar du information om vad som händer just nu i arbetet i och runt Turebergshuset. Ibland varje vecka, ibland varje månad. Se meny till vänster.

Nedan den övergripande planen för projekteringen och renoveringen.

Vad hände under hösten 2020 - projektering och lättrivning

 • Geo-undersökning utanför stora ingången, inför utbyggnad
 • Utredning kring fasaden: fokus på att nå nya moderna energikrav via t ex ny isolering
 • Konditionsbesiktning av yttertak samt flytt av installationer som antenner och kameror
 • Säkerställa huset inför lätta rivningen, stänga av el i rätt ordning mm
 • Bygghissar installeras på norra sidan av Turebergshuset
 • Instängsling av norra sidan
 • Lätt rivning startar: rivning av innertak, innerväggar, installationer mm
 • Utlastningsbryggor installeras på norra sidan. Inlastning kommer att ske på södra sidan
 • Förberedande markarbeten på torget. Förbereda befintliga ledningar för utbyggnaden
 • Byggstaket sätts upp runt byggarbetsplatsen, d v s Turebergs torg och Turebergshuset
 • Ansökningar för olika myndighetstilstånd.

Vad kommer att hända under våren 2021

 • Stora håltagningar för nya hisschakt och nya trapphål
 • Ställningar sätts upp runt huset
 • Byte av fönster och fasad samt ny isolering i fasaduppbyggnaden
 • Platskontoret flyttar ut från Turebergshuset, till paviljonger på torget
 • Gräv-arbeten på torget.

När är renoveringen klar?

Planen är att återflytt kommer att ske under hösten 2022.