Byggplatsinformation januari 2021

21 januari 2021


Skissbild: inhägnad och byggbodars placering på Turebergs torg.

AKTUELLT BYGGPLATSINFORMATION JUST NU:
Inhägnad, byggbodar och byggställning

Nu finns det röda byggstaketet på plats runt hela Turebergs torg, och kommer att finns kvar fram till hösten 2022. Syftet är att säkra en säker miljö både för allmänheten och de som arbetar med markarbeten och renovering. Inom kort kommer det att komma upp informationsvepor på staketet.

I början av februari kommer byggbodarna på plats. Etableringsarbetet har påbörjats, och ett fåtal byggbodar har redan placerats ut. Totalt blir det 26 byggbodar, 13 i varje plan, totalt två våningar. De placeras på den södra delen av torget. Bodarna kommer att fungera som platskontor för alla som arbetar med renoveringen, och innehåller kontor, matplats, omklädningsrum, WC mm. 

Med start v. 6 kommer byggställningar att börja monteras. Dessa kommer täcka hela huset och arbetet med detta planeras hålla på tom. v.12. Under denna period kan det ibland förkomma arbete på kvällar och helger.

Skissbild: inhägnad runt Turebergshuset