Turebergshusets renovering

Entreprenör & konsulter

Den 1 juli 2020 skrev SKAB kontrakt med entreprenören COBAB som ska renovera Turebergshuset. 

Entreprenör COBAB Sverige AB

Sollentuna kommunfastigheter AB är ansvariga för renoveringen. Byggentreprenören som SKAB skrivit avtal med är COBAB Sverige AB. Företaget utför bygg- och anläggningsentreprenader åt privata fastighetsägare, kommun och landsting, och har idag ca 130 medarbetare.

- ”Företagets målsättning är att vara en aktör på marknaden med spetskompetens, och ha ett intimt och nära samarbete med kunder i förtroende. De flesta anställda i bolaget har en lång och gedigen bakgrund i branschen, många från stora byggbolag. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Sollentuna kommunfastigheter AB” säger Martin Junblad, Entreprenadchef på COBAB Sverige AB.

Avtalet skrivs som samverkansentreprenad. Samverkansentreprenader kan innebära olika saker i olika projekt, men målet är att samarbetsformer, organisation och avtalsutformning skall möjliggöra att skapa gemensamma mål och ett närmre samarbete mellan beställare och entreprenör.

Läs mer om COBAB:s verksamhet här.

Följande underkonsulter har anlitats i projektet

  • Arkitekt: Murman Arkitekter AB
  • Konstruktör: Byggkonstruktören i Gävle AB
  • VVS-konsult: SEC Projekt AB
  • Elkonsult: Bjerking AB
  • Akustiker: Tyréns AB
  • Brandkonsult: Sweco Systems AB
  • Tillgänglighetskonsult: ProjekTIL