Turebergshusets renovering

Pågår just nu: vecka för vecka

Här hittar du information om vad som händer vecka för vecka i Turebergshuset! Samt den övergripande planen för hösten 2020, samt våren 2021.

Vad kommer att hända under hösten 2020

 • Geo-undersökning utanför stora ingången, inför utbyggnad
 • Utredning kring fasaden: fokus på att nå nya moderna energikrav via t ex ny isolering
 • Konditionsbesiktning av yttertak samt flytt av installationer som antenner och kameror
 • Säkerställa huset inför lätta rivningen, stänga av el i rätt ordning mm
 • Bygghissar installeras på norra sidan av Turebergshuset
 • Instängsling av norra sidan
 • Lätt rivning startar: rivning av innertak, innerväggar mm
 • Utlastningsbryggor installeras på norra sidan
 • Inlastning kommer att ske på södra sidan
 • Förberedande markarbeten på torget. Förbereda befintliga ledningar för utbyggnaden
 • Ansökningar för olika myndighetstilstånd.

Vad kommer att hända under våren 2021

 • Stora håltagningar för nya hisschakt och nya trapphål
 • Ställningar sätts upp runt huset
 • Byte av fönster och fasad samt ny isolering i fasaduppbyggnaden
 • Platskontoret flyttar ut från Turebergshuset, till paviljonger på torget. 

När är renoveringen klar?

Under hösten 2020 pågår projekteringen. När den är klar kommer den detaljerade tidplanen att sättas. Innan dess är det inte möjligt att precisera exakt när renoveringen ska vara klar. Men planen är att återflytt kommer att ske under 2022.