Café Satelliten

Planerade och pågående byggprojekt

Café Satelliten byggs om till hamburgerrestaurang. Arbetet pågår sedan 2018 och planeras att vara klart 2019.

Beställare
Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se