Edsberg – ny förskola

Planerade och pågående byggprojekt

Juni 2019 påbörjas bygget av en ny förskola på kvarteret Eliten 4 i Edsberg. Förskolan planeras vara klar i december 2019.

På grund av mögelproblematik har verksamheten flyttats till tillfälliga lokaler. Bygglovet för de lokalerna löper ut januari 2020.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se

Entreprenör
Moelven modulbygg AB