Edsbergsskolan och idrottshall

Planerade och pågående byggprojekt

Arbete med värme- och ventilation genomförs sommaren 2019. Arbete med fasad, tak samt montering av solceller på matsalen projekteras under 2019 och genomförs 2020.

2018 färdigställdes den nya Edsbergshallen, en fullstor allroundhall om cirka 2000 kvadratmeter. Hallen slutbesiktades i oktober 2018 och i april 2019 var slutregleringen klar.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se