Gärdesskolan

Planerade och pågående byggprojekt

Nu byggs en ny Gärdesskola som beräknas vara klar till skolstart höstterminen 2020. Skolan kommer att rymma två parallellklasser, från förskoleklass till årskurs 9 samt förskoleverksamhet. Skyddsrummet bevaras och renoveras enligt nya riktlinjer från MSB.

Under byggtiden finns förskoleklass till årskurs 3 i paviljonger vid Häggviksskolan. Årskurs 7-9 är kvar i lokalerna i Rudbeckskolan. Här finns även årskurs 4-9.

Här kan du följa bygget via en webbkamera. 

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se

Entreprenör
Erlandsson Bygg i Stockholm AB