Häggviksskolan – fönsterbyte

Planerade och pågående byggprojekt

Samtliga överfönster är täckta med plåt som kommer tas bort och fönsterna kommer att återställas till sitt ursprungliga utseende, vitmålade träfönster.

De befintliga 2-glasfönstrena kommer även att ersättas med 3-glas fönster, till ursprungligt utseende, vitmålade träfönster. Arbetet planeras att vara klart augusti 2020.
Byggnaderna omfattas av en kulturmiljöplan. Det innebär att vi, vid underhåll eller planerad ändring av byggnaderna, ser till så att byggnadernas ursprungliga värden bevaras så långt som möjligt.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se