Kärrdalsskolan - renovering

Planerade och pågående byggprojekt

I Kärrdalsskolan pågår ett arbete för en bärbättrad ventilation. I fritidslokalerna sker även en ytskiktsrenovering. Arbetet planeras att vara klart 2020.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se