LSS-boende Remonten – tillbyggnad

Planerad förstudie

Utredning pågår gällande fyra till sex nya lägenheter på befintlig tomt. Projektet planeras vara klart maj 2020.

Beställare
Vård- och omsorgskontoret.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se