Rudbeckskolan, ombyggnation av Teknik- & yrkesutbildningslokaler

Planerade och pågående byggprojekt

Modernisering av lokalerna för teknik- och yrkesutbildningen startar sommaren 2020 och beräknas vara klar till sommaren 2021.

Total modernisering av och ombyggnation då fordonsprogrammet inte finns längre. Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar i början av 2020. Under våren 2020 kommer upphandling av entreprenör att ske, och produktionsstart planeras till hösten 2020.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se