Rudbeckskolan, ombyggnation

Planerade och pågående byggprojekt

Matsalen byggs ut för att ge plats till fler gymnasieelever. Ombyggnation av nuvarande matsal och storkök beräknas vara klar till skolstart höstterminen 2019. Utbyggnad av matsalen beräknas vara klar till vårterminen 2020.

Modernisering av lokalerna för teknik- och yrkesutbildningen startar sommaren 2020 och beräknas vara klar till sommaren 2021.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se

Entreprenör
Entreprenör om- och tillbyggnad matsal/storkök: Peab Byggservice AB