Sjörövaren förskola – renovering ytskikt och kök

Planerade och pågående byggprojekt

Förskolans kök byggs om till ett mottagningskök med kapacitet för 150 portioner per dag. Ventilation för kök, personalrummen och avdelningen Sjöstjärnan kommer att byggas om och anpassas efter verksamheten.

Ytskikten på avdelningen Sjöstjärnan renoveras med: nytt golv, målning av väggar, nytt undertak, ny belysning, ny inredning i pentryn samt nya innerdörrar. Projektet startade 2018 och planeras vara klart augusti 2019.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se