Sjösportcenter i Norrviken

Planerad förstudie

Byggnationen av Norrviken sjösportcenter beräknas vara klart till sommaren 2021. De befintliga byggnaderna med omklädningsrum och skridskouthyrning ska rivas till förmån för nya lokaler som är anpassade för både sommar- och vinteraktiviteter.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se