Skinnaråsens IP ny konstgräsplan

Planerade och pågående byggprojekt

Skinnaråsens IP ska byta ut den befintliga konstgräsplanen och få en ny konstgräsplan.

Tidplan
Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2020, och beräknas vara klart senare under hösten. 

Beställare
Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se