Södersätra förskola – en ny förskola planeras

Planerade och pågående byggprojekt

Byggnation av ny förskola detaljplaneras. Förskolan planeras preliminärt vara klar januari 2021.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se