Tegelhagens nya skola och idrottshall

Planerade och pågående byggprojekt

Byggnation av nya Tegelhagens skola och idrottshall är nu klar och verksamheten har startat i nya skolan till terminsstart vårterminen 2020. Utemiljön beräknas vara klar i maj 2020.

Tegelhagens skola

Den nya skolan byggs för 600 elever i två paralleller, årskurs F-9 och 100 förskolebarn. Byggnaden kan omvandlas till en skola för 630 barn i tre paralleller årskurs F-6 med 100 förskolebarn.
Skolan har sedan höstterminen 2017  till vårterminen 2020 drivit verksamheten i tillfälliga ersättningslokaler, paviljonger i skolans närhet.

Här kan du följa bygget via en webbkamera

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Programhandling
Tegelhagens skola & förskola - Programhandling.pdf

Här kan du läsa mer om vad Sollentuna kommun skriver om Tegelhagens nya skola