Tegelhagsvägen 11-manna konstgräsplan

Planerade och pågående byggprojekt

Kommunstyrelsen i Sollentuna beslutade i våras att Södra Sollentuna får ny fotbollsplan med konstgräs. Planen är tänkt möta behovet hos allt fler unga idrottare i Södra Sollentuna för en idrottsplats, där Sollentuna FK blir en av hyresgästerna för planen.

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, har inte än fått godkänt bygglov för att starta projektet att bygga 11-manna konstgräsplanen på Tegelhagsvägen i Sollentuna.

Bygglovshandläggning pågår, där SKAB nu utför ett flertal kompletterande utredningar, så som Buller-, Trafik- och Miljöutredning.

Utredningarna beräknas vara klart senare under 2019, för att kunna fatta beslut på. Förhoppningen är att kunna ha ett beviljat bygglov under kvartal 1, 2020.

Därefter påbörjas en ny upphandling av entreprenör. Fotbollsplanen beräknas vara klar under hösten 2020.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se