Tennishall - Edsbergs sportfält

Planerade och pågående byggprojekt

En ny tennishall ska byggas på Edsbergs sportfält. Den beräknas stå klar i slutet av 2020 och kommer, som den nuvarande, att rymma fyra banor, reception, café och omklädningsrum.

Bygglovet har vunnit laga kraft och upphandling av entreprenör kommer att ske under våren 2019.

Beställare
Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se