Töjnaskolan med idrottshall

Planerade och pågående byggprojekt

Nu pågår byggnation av nya Töjnaskolan och idrottshall som planeras vara klar till skolstart höstterminen 2020. I nya skolan kommer det att finnas plats för tre parallella klasser, från förskoleklass till årskurs 9. Skyddsrummet kommer att bevaras och renoveras enligt nya riktlinjer från MSB.

Idrottshallen kommer att likna nya Rotebrohallen.

Här kan du följa bygget via en webbkamera.

Aktuellt
Pålningsarbetena är klara. Under januari till april 2019 gjuts grundplattor och stommontage påbörjat.

Beställare
Skola: Utbildningskontoret
Idrottshall: Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se

Entreprenör
Erlandsson Bygg i Stockholm AB