Turebergshuset - totalrenovering

Planerade och pågående byggprojekt

Projektet startade 2016 och beräknas vara klart 2022. Byggstart planeras till årsskiftet 2020.

Kommunhuset – Turebergshuset – har stora renoveringsbehov, som till exempel ventilation, avlopp och hissar. Lokalerna att få en flexibel utformning som är anpassade till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Beställare
SKAB och Sollentuna kommun.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, byggprojekt@sollentunakommunfastigheter.se