Tureberg 26:80 – nytt LSS-boende i Tureberg

Förstudier och kommande projekt

Nybyggnation av ett LSS-boende med lägenheter för personer med funktionsnedsättning. SKAB genomför projektering under hösten 2021, och upphandling av totalentreprenad under årsskiftet 2021/2022. Genomförandetiden beräknas vara ungefär två år. Tillträde för Tureberg 28:80 beräknas till 2024.

Läs nyheten från 11 juni 2021: "Nu bygger vi två nya boenden för personer med funktionsnedsättning i Sollentuna"

Beställare
Vård- och omsorgskontoret.
Vård- och omsorgskontoret kommer att upphandla driften av boendet.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se