Styrelse

Vår styrelse

SKAB:s styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta.

Styrelseordförande Thomas Ardenfors berättar om hur han som ordförande ser på bolaget nu och i framtiden. Läs intervjun här. 

Läs även intervjun med Thomas Ardenfors, hur han ser tillbaka på det speciella året 2020

Styrelseledamöter
1. Thomas Ardenfors, Ordförande
2. Carlos Romero, 1:e vice ordförande
3. Freddie Lundqvist, 2:e vice ordförande
4. Anders Morin 
5. Lars Kallander 
6. Johnny Rönnberg 

 

Suppleanter
7. Maud Lindberg 
8. Peter Kilander 
9. Christer Östregård 
10. Maria Lindebro 
11. Siv Enström 
12. Francisco Corzo