Styrelse

Styrelse

SKAB:s styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta.

Styrelseledamöter

Thomas Ardenfors, Ordförande
Carlos Romero, 1:e vice ordförande
Freddie Lundqvist, 2:e vice ordförande
Anders Morin
Lars Kallander
Johnny Rönnberg

Suppleanter

Maud Lindberg
Anders Berggren
Christer Östregård
Maria Lindebro
Siv Enström
Adam Mohamed