Styrelse

Styrelse

SKAB:s styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta.

Styrelseledamöter

Thomas Ardenfors (M) Ordförande
Carlos Romero (KD) 1:e vice ordförande
Freddie Lundqvist (S) 2:e vice ordförande
Anders Morin (L)
Lars Kallander (C)
Johnny Rönnberg (SP)

Suppleanter

Maud Lindberg (M)
Anders Berggren (KD)
Christer Östregård (C)
Maria Lindebro (L)
Siv Enström (S)
Francisco Corzo (V)