Styrelse

Vår styrelse

SKAB:s styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta.

Styrelseledamöter

Thomas Ardenfors (M) Ordförande
Carlos Romero (KD) 1:e vice ordförande
Freddie Lundqvist (S) 2:e vice ordförande
Anders Morin (L)
Lars Kallander (C)
Johnny Rönnberg (SP)

Suppleanter

Maud Lindberg (M)
Anders Berggren (KD)
Christer Östregård (C)
Maria Lindebro (L)
Siv Enström (S)
Francisco Corzo (V)

Bild: Längst fram Maria Lindebro (suppleant). I mellersta raden från vänster till höger: Christer Östregård (suppleant), Siv Enström (suppleant), Maud Lindberg (suppleant), Lars Kallander (ledamot). Översta reden från vänster till höger: Anders Berggren (suppleant), Thomas Ardenfors (ordförande) och Carlos Romero (1:e vice ordförande). Frånvarande var: Freddie Lundqvist, Anders Morin och Johnny Rönnberg.