Styrelse

Vår styrelse

SKAB:s styrelse består av sju ledamöter och sju suppleanter som är politiskt tillsatta.

Styrelseledamöter
Hanna Clerkestam, Ordförande, Jonas Syrén, 1:e vice ordförande, Juwanro Haddad, 2:e vice ordförande, Carlos Romero, Lars Kallander, Reza Etemad, Francisco Corzo

Suppleanter
Victor Barthelson, Börje Duvell, Paulina Pyhäjärvi, Ulf Boethius, Siv Enström, Robin Sjöberg, Per Wångstedt