Styrelse

Vår styrelse

SKAB:s styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta.

Läs gärna intervjun med styrelseordförande Thomas Ardenfors som berättar om hur han som ordförande sätter fokus på fem områden under året som gått. 

Styrelseledamöter
1. Thomas Ardenfors, Ordförande
2. Carlos Romero, 1:e vice ordförande
3. Freddie Lundqvist, 2:e vice ordförande
4. Anders Morin 
5. Lars Kallander 
6. Johnny Rönnberg 

 

Suppleanter
7. Maud Lindberg 
8. Peter Kilander 
9.  Paulina Pyhäjärvi
10. Maria Lindebro 
11. Siv Enström 
12. Francisco Corzo