Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

  • Andreas Hellström, VD
  • Susanna Arbro, Avdelningschef Kulturfastigheter
  • Reine Jonsson, Avdelningschef Förvaltning
  • Daniel Eriksson, Avdelningschef Ekonomi & Affärsutveckling
  • André Wallin, Tf. Avdelningschef Projekt 

Kontaktuppgifter till Ledningsgruppen.