Ledningsgrupp

SKAB:s ledningsgrupp

     

Lär känna SKAB:s ledningsgrupp

Från höger till vänster:

Nedre raden

Andreas Hellström, VD

"Fem år in på vår resa tar vi nu nästa steg. Vi vässar vårt arbetssätt, vår organisation och köp av externa tjänster ännu mer. Detta är en resa som jag ser fram emot att genomföra tillsammans med alla kompetenta medarbetare på SKAB."

Susanna Arbro, Kulturfastighetschef 

"Vi bevarar byggnader med ett historiskt och kulturmässigt värde för stadsdelen, omgivningen och människorna." 

Diana Eriksson, Förvaltningschef

"Förvaltningen arbetar proaktivt, ansvarstagande och med lyhördhet för behov och förändringar. Vårt ansvar är att se till att fastigheterna underhålls på bästa sätt över tid ur både hållbarhets-, kostnads- och energiperspektiv, att myndighets- och lagkrav upprätthålls samt att lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs." 

Övre raden

Daniel Eriksson, Affärsutveckling- och ekonomichef

"Målet är att bygga upp och implementera tydliga och effektiva strategier, processer och rutiner, som stöttar verksamheten på bästa sätt"

Jenny Berglund, Projektchef

"Vi planerar och leder kostnadseffektiva, energieffektiva och kvalitativa ny- och ombyggnadsprojekt i nära samarbete med verksamheter och förvaltningar."

Kontaktuppgifter till Ledningsgruppen.