Nyheter

Verksamhetslokaler blir till lägenheter – för bäst nytta för Sollentuna

20 december 2021

Två äldreboenden som länge stått tomma, ska nu bli till lägenheter. Sollentunahem AB köper vakanta lokaler av Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB), för att bygga om dem till bostadslägenheter. Läs hela nyheten här