Nyheter

Förlängd hyresrabatt för lokalhyresgäster igen

23 juni 2021

Sollentuna kommun och dess fastighetsbolag, SKAB och Sollentunahem, erbjuder fortsatt möjlighet till rabatt på hyra till sina lokalhyresgäster. Det gäller de hyresgäster som påverkas ekonomiskt av Corona pandemin. Hyresrabatterna förlängs och gäller nu även för juli-september 2021. Totalt har lokalhyresgästerna kunnat ansöka om hyresrabatt i över ett år nu.

Läs hela nyheten här.

Läs alla nyheter till vänster.