Nyheter

Rabatt på hyror för lokalhyresgäster

17 april 2020

RABATT PÅ HYROR FÖR LOKALHYRESGÄSTER HOS SOLLENTUNA KOMMUN, SKAB OCH SOLLENTUNAHEM

Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem erbjuder nu möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronakrisen.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt. Hyresreduceringen kommer inte att påverka Sollentunahems bostadshyresgäster negativt.

Läs hela nyheten här.