Nyheter

Rekordökning i Nöjd Kund Index-mätningen för SKAB

3 maj 2021

Sollentuna kommunfastigheter AB:s resultat i NKI-mätningen, Nöjd Kund Index, visar på en markant ökning. En ökning med 10 enheter, från 45 till 55 på två år.

Vartannat år genomförs NKI-undersökning för kommunala lokaler. Nöjd-Kund-Index är ett vedertaget index och många branscher och kommuner använder sig av det. Evimetrix är leverantören av NKI-undersökningen, på uppdrag av Sollentuna kommun och  SKAB. De genomför undersökningen också åt många andra kommuner i Sverige, vilket gör att man kan jämföra vårt resultat över tid, och även med andra kommuner och kommunala samhällsfastighetsbolag

Läs hela nyheten här.

Läs alla nyheter till vänster.