Nyheter

Fortsatt rabatt på hyror för företagare

26 juni 2020

Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem erbjuder fortsatt möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronapandemin. Hyresrabatterna förlängs och gäller nu även för juli-september 2020.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommun-koncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt. Nytt för den förlängda perioden är att det finns krav på hur mycket omsättningen skall ha påverkats, kreditupplysning kommer att tas och Boverkets intygsblankett skall lämnas in.

Läs hela nyheten här.