Nyheter

3D-skanning av Edsbergs slott

28 oktober 2020

Sollentuna kommunfastigheter AB har i uppdrag att förvalta och utveckla Kulturfastigheterna i Sollentuna, för att säkerställa en mycket viktig del i kulturarvet i kommunen.

I samband med utredningar för Edsbergs slott har ritningarna setts över, och en 3D-visualisering har tagits fram. Behov fanns av en korrekt geometrisk digital ritning, inför ROT-projekt framöver.

Läs hela nyheten här.

Läs alla nyheter till vänster.