Nyheter

Energioptimering

9 maj 2022

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) och Sollentuna kommun har under pandemin påbörjat ett omfattande optimeringsarbete med förhoppningen att sänka energiförbrukningen i fastigheterna. Detta arbete visar sig nu ha gett bra resultat. Vi har ett stort fastighetsbestånd och förutsättningarna påverkas konstant av såväl klimat som projekt i fastigheterna. Ett konstant ifrågasättande av inställningar på befintliga värme- och ventilationssystem är en ett bra verktyg i det här fallet.

Läs mer här