VD har ordet

SKAB står väl rustade för tidens utmaningar!

Intervju med VD Andreas Hellström från SKAB:s Årsredovisning 2022

SKAB står väl rustade för tidens utmaningar!

2022 har inneburit utmaningar för hela samhället vilket självklart även påverkar verksamheten i SKAB. Höga elpriser, hög inflationstakt och högre räntor innebär för vår del att marginaler minskar och att vi får mindre tjänster och produkter för samma pengar när vi gör upphandlingar.

För att motverka de ökade elpriserna har vi inlett ett fokuserat arbete med att sänka elförbrukningen i våra fastigheter. Arbetet innefattar både driftåtgärder, där vi trimmar och skruvar på befintliga värme och ventilationsanläggningar och genom investeringar där gamla anläggningar byts mot nyare vilket ger en lägre förbrukning. Detta arbete hade dock inte varit möjligt att genomföra med bra utväxling om vi inte har koll och kontroll på aktuell förbrukning, timme för timme, på varje fastighet, så energiuppföljningsarbete har varit en bas i arbetet.

Resultatet för vårt arbete med att sänka el- och energiförbrukningen (vi har fjärrvärme i de flesta fastigheter i vårt bestånd) visar på en sänkning i runda slängar med ca 12 % eller 1,9 milj kWh i SKABs ägda fastigheter. Detta är kilowattimmar vi inte behöver betala för kommande år vilket fortsättningsvis ger oss en extra sporre att fortsätta detta arbete de kommande år vi har framför oss. Arbetet med energioptimering och effektivisering får inte ta paus och vila.

För att få ut så mycket ombyggnation och renovering som möjligt från varje krona har vi arbetat fokuserat med planering och genomförande av investerings- och underhållsprojekt. Resultatet så här långt är mycket lovande där ett idogt och kontinuerligt arbete med att hitta ett så effektivt upplägg i varje projekt och åtgärd som möjligt så att vi kan vi få in fler åtgärder mot årets slut om budgetutrymme finns.

I en sammanfattning av året kan man inte låta bli att nämna Turebergshuset, återigen. Under slutet av 2022 slutfördes arbetena och entreprenaden har godkänts. Ett mångårigt och stundtals slitigt arbete mynnade ut i ett nyrenoverat Turebergshus som har den standard och kvaliteteter som ett modernt kommunhus av idag ska ha och med denna renovering läggs grunden för ytterligare, i runda slängar, en 50-årsperiod innan det kanske blir dags igen för en renovering.

Ombyggnationen har klarat både budget, tidplan och de kvalitetsmål vi satte för projektet och detta är vi mycket stolta över!

Åren framför oss kan bli prövande på många sätt och vis men med nämnda och ett flertal andra minst lika viktiga arbeten med att få ur så mycket drift, underhåll och investeringar som möjligt av varje krona står vi väl rustade för kommande år!

 

Årsredovisning

Läs intervjun i sin helhet i SKAB:s Årsredovisning 2022 här

Läs intervjun i sin helhet i SKAB:s Årsredovisning 2021 här

Läs intervjun från SKAB:s Årsredovisning 2020 här.

Läs även intervjun med VD Andreas Hellström från SKAB:s Årsredovisning 2019: Vilket år vi har haft - SKAB:s första år