VD har ordet

SKAB tar nästa stora kliv!

Att ta kliv kan betyda många olika saker, som exempel på stort kliv vill jag först nu nämna det kliv SKAB tar genom att bolaget under 2023 har antagit sin andra affärsplan. Den nya affärsplanen markerar och innebär att SKAB går från att vara ett nystartat företag i Sollentuna kommunkoncern till att vara en väletablerad verksamhet som vill lite mera, lite bättre, och inte nöjer sig med att vara på samma plats som det är på idag.

SKAB tar nästa stora kliv!

Den nya affärsplanen för SKAB avser åren 2024-2027 och arbetas fram tillsammans med den nya styrelsen för SKAB som tillträdde under våren 2023. Ambitionen med nya affärsplanen är att behålla det som är bra, lägga till nya delar (det har ju ändå hänt en hel del sen vi tog förra affärsplanen 2019) och justera det som behöver skruvas lite på. Med den nya affärsplanen inskärper vi våra mål och ambitioner särskilt kring nöjda kunder och trygga miljöer. Vi finns till för  verksamheterna i Sollentuna kommun och vi ger oss inte förrän de är mycket nöjda med vår service och leverans till dem och att våra utemiljöer uppfattas så trygga som det bara är möjligt. Vi skärper även målen inom energiområdet där den totala mediaförbrukningen (el, fjärrvärme och fjärrkyla) i våra fastigheter ska minska med ytterligare nästan 15 % på fyra år. Ett mål som inte blir lätt att uppfylla men vi ska klara av det genom envetet arbete både inom driftoptimering och genom investeringar. Ett annat stort kliv för SKAB är att vi har fått förtroendet av kommunen att bygga om det gamla biblioteket i Aniarahuset så att kulturskolan kan flytta in i lokalerna sommaren/hösten 2025. Denna ombyggnation är ekonomiskt sett ett mycket mindre projekt än den genomförda ombyggnationen av Turebergshuset, men innehåller utmanande delar då ombyggnationen utöver lokalanpassningen till kulturskola även innebär stambyten och ventilationsbyte och detta med kvarvarande lokalhyresgäster. Att resultatet av ombyggnationen ska vara bra och funktionella lokaler för kulturskolan är högsta prioritet, men det får dock inte ske på bekostnad av att våra kvarvarade lokalhyresgäster störs så pass mycket att de inte kan bedriva sin verksamhet. Detta med respekt för att ombyggnationer stör och låter till sin natur. Bra information och dialog med hyresgästerna under byggprocessen kommer vara av högsta vikt för att få bra samarbete med hyresgästerna. Jag är trygg i förvissningen att vi kommer att ta oss an utmaningarna, både de formella målen för verksamheten, och för de lite mer här-och nu utmaningarna i exempelvis ombyggnationer, med största professionalism och affärsmässighet men också med ödmjukhet för utmaningarnas komplexitet. Detta är möjligt tack vare mycket kompetenta medarbetare och styrelseledamöter i SKAB och genom gott samarbete med Sollentuna kommuns medarbetare och politiker! ■

 

Årsredovisning

Läs intervjun i sin helhet i SKAB:s Årsredovisning 2022 här

Läs intervjun i sin helhet i SKAB:s Årsredovisning 2021 här

Läs intervjun från SKAB:s Årsredovisning 2020 här.

Läs även intervjun med VD Andreas Hellström från SKAB:s Årsredovisning 2019: Vilket år vi har haft - SKAB:s första år