VD har ordet

2020, ett år att minnas! Intervju med VD Andreas Hellström

Intervju med VD Andreas Hellström från SKAB:s Årsredovisning 2020

Att vi kommer att minnas året 2020 är självklart för de flesta, med pandemin främst i minnet. Att pandemin har inneburit många prövningar för både samhället och för individ, är inget nytt för någon. Men det är inte pandemin jag menar med att detta år var minnesvärt för SKAB, trots allt. Nej, det jag tänker på i detta fall är att vi under det andra året efter uppstarten av bolaget har uträttat så mycket - och detta trots de restriktioner och begränsningar som pandemin har inneburit.

Tre stycken skolor har färdigställts: Tegelhagsskolan, Gärdesskolan och Töjnaskolan. Vid dessa nya skolor har även förskolor och idrottshallar byggts och färdigställts samtidigt med skolorna. Utöver dessa skolor har även gruppboendet Vipan i Viby och förskolan Klax i Edsberg färdigställts. Så många nya byggnader och objekt har nog inte färdigställts under ett enskilt år i Sollentuna på väldigt länge. Och det kanske dröjer tills det händer igen.

År 2020 var dock inte bara minnesvärt ur ett nyproduktionshänseende. Det har hänt så mycket annat också som bidrar till känslan att ett sådant här år kanske inte kommer igen. T.ex. kan nämnas den nysatsning som görs i Edsviksområdet med att levandegöra området så att det blir ett besöksmål värd namnet i Sollentuna, genom att lokaler har hyrts ut på Stallbacken med verksamheter som bidrar till de visioner och mål som finns för Edsvik.

Det har även hänt mycket positivt även ur ett mer internt perspektiv inom SKAB. Under året har vi tagit fram en 10-årig underhållsplan för alla fastigheter som ger oss ett bra verktyg för att planera och prioritera kommande decenniums planerade underhåll i byggnaderna. Vi fortsätter även med vår interna satsning för nöjda kunder ute i fastigheterna, med ett stort fokus på bland annat information och dialog.

Byggande av bolaget fortsätter efter starten med egen personal för nu två år sedan. Vi är inte klara ännu, men på mycket god väg. Just 2020 har varit ett mycket positivt år i vårt eget bygge och jag ser med tillförsikt fram emot kommande år där vi kan bidra än mer till Sollentuna kommuns vision om att vara Sverige mest attraktiva kommun genom att bygga, utveckla och hållbart förvalta samhälls- och kulturfastigheter inom kommunen.

Läs hela SKAB:s Årsredovisning 2020 här.

Läs även intervjun med VD Andreas Hellström från SKAB:s Årsredovisning 2019: Vilket år vi har haft - SKAB:s första år