VD har ordet

2021, nu händer det! Intervju med VD Andreas Hellström

Intervju med VD Andreas Hellström från SKAB:s Årsredovisning 2021

2021, nu händer det!

Våren 2021 levererade en mycket positiv nyhet för SKAB. Resultatet på den senaste mätningen av NKI (Nöjd-kund-index) för våra verksamhetslokaler visade på en ökning med hela tio enheter. Denna mätning görs vartannat år och resultatet på denna mätning visade på att den nedåtgående trenden är bruten och att vi till och med höjer oss, och det rejält.

SKAB finns främst till för de kommunala verksamheter som finns här i Sollentuna. Dessa verksamheter, tex skolor, förskolor och äldreboenden, ska kunna bedriva sina verksamheter i lokaler som är ändamålsenliga, funktionella och självklart klarar alla lagkrav. Till detta ska verksamheterna ha ett bra samarbete med fastighetsförvaltare, projektledare m.fl, och därför är även kommunikation, information och återkoppling viktiga för helhetsupplevelsen.

Satsning inom kommunikation i allmänhet och information och återkoppling i synnerhet har vi arbetat systematiskt och fokuserat med de senaste åren, från och med att SKAB bildades. 2021 års NKI-mätning visar nu också att vårt arbete inom dessa områden och frågor har varit uppskattade av verksamheterna ute i Sollentuna. Vi kan självklart inte luta oss tillbaka nu och börja slappna av, arbetet fortsätter enträget vidare de närmaste åren. Satsningen inom kommunikation och information, men även basen inom fastighetsförvaltning med drift, skötsel och underhåll av lokalerna fortsätter outtröttligt.

Att addera till resultatet av NKI-mätningen för verksamhetslokalerna så genomförde vi även den första NKI-mätningen för kulturfastigheterna som SKAB förvaltar åt Sollentuna kommun. Svaret på den mätningen var mycket starkt och NKI var överraskande högt. Det är ett fint resultat som visar på  att vårt arbete med kulturfastigheterna mottas mycket positivt ute i torpen och gårdarna.

Den mycket efterlängtade ökningen av NKI är kvitto på att ett fokuserat och intensivt arbete på att öka kundnöjdheten hos verksamheter och hyresgäster i fastigheter SKAB äger eller förvaltar ger resultat för hyresgästerna!

Att SKAB är i en uppåtgående, positiv, utveckling i bolaget visar sig även i att flera av våra övriga nyckeltal går bra. Vid en halvtidsavstämning 2021 av målen för alla nyckeltal, som är satta till år 2023, såg vi att de flesta målen har uppnåtts eller är på väg att uppnås. Vi inleder därför 2022 med att uppdatera och skärpa vissa av målen till 2023 så att resan kan fortsätta mot ett ännu bättre Sollentuna.

Tack alla medarbetare i SKAB för detta år med mycket fina resultat!

Läs intervjun i sin helhet i SKAB:s Årsredovisning 2021 här

Läs intervjun från SKAB:s Årsredovisning 2020 här.

Läs även intervjun med VD Andreas Hellström från SKAB:s Årsredovisning 2019: Vilket år vi har haft - SKAB:s första år