Välkommen till SKAB

Vi kan samhällsfastigheter! Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, är det yngsta bolaget i Sollentuna kommunkoncern. Vi äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens samhällsfastigheter, till exempel skolor, förskolor, gruppboenden, idrottshallar och kulturfastigheter. Vår vision är: Samhällsfastigheter som bidrar till ett bättre Sollentuna!
stapel och duvslaget.jpg

Vad vi gör

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, förvaltar och utvecklar i dag bland annat kulturfastigheter, cirka 50 skolor och förskolor, 25 gruppboenden och 25 idrottsanläggningar i Sollentuna kommun. Det omfattar totalt drygt 300 000 kvadratmeter. Vi strävar ständigt för att skapa en attraktiv plats för elever, äldre och personer med funktionsnedsättning genom om-, till- och nybyggnationer.

robin el.jpg

Energioptimering- mer aktuellt än någonsin

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) och Sollentuna kommun har genom ett gediget arbete sänkt energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Mätningarna har skett med klimatkorrigering, vilket innebär att det går att jämföra år mot år och att det inte gör någon skillnad om det ena året varit kallare än det andra. En kall januari förbrukar rimligen mera värme än en mild januari, klimatkorrigeringen kompenserar då för detta och ger en rättvisare bild av förbrukningen. Vi har ett stort fastighetsbestånd och förutsättningarna förändras hela tiden både externt i form av årstider, temperaturskillnader med mera, men även inuti fastigheterna i form av ombyggnationer och projekt. Resultat av optimeringsarbetet första kvartalet: Förändring under januari-april, åren 2021-2022 - Kommunstyrelsens ägda fastigheter, som SKAB förvaltar: -15,3 % - SKAB:s ägda fastigheter: -11,3% Tillsammans motsvarar minskningen ca 3,2 miljoner kWh. Teknisk förvaltare energi Sollentuna Kommunfastigheter AB, Robin Renman: - Optimerar man förutsättningarna så ger det resultat, detta gäller förstås även tekniken i fastigheter. Detta är dock inte på grund av utbyte av teknik och utrustning- detta är till absolut största delen optimering av befintliga system. Man ger systemen och de tekniska installationerna så bra förutsättningar som möjligt, helt enkelt. Om du har en bil så vill du kanske att den ska dricka så lite bränsle som möjligt, i synnerhet nu med höga bränslekostnader. Fastigheterna fungerar precis likadant.