Välkommen till SKAB

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, är ett nybildat bolag i Sollentuna kommunkoncern. Vi äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter, till exempel skolor, förskolor, gruppboenden och kulturfastigheter.
BygatansFörskola-165.jpg

Vad vi gör

Sollentuna Kommunfastigheter, SKAB, förvaltar och utvecklar i dag bland annat cirka 50 skolor och förskolor, 25 gruppboenden och 25 idrottsanläggningar i Sollentuna kommun. Det omfattar totalt cirka 315 000 kvadratmeter. Vi strävar ständigt för att skapa en attraktiv plats för elever, äldre och personer med funktionsnedsättning genom om-, till- och nybyggnationer.