Välkommen till SKAB

Vi kan samhällsfastigheter! Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, är det yngsta bolaget i Sollentuna kommunkoncern. Vi äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens samhällsfastigheter, till exempel skolor, förskolor, gruppboenden, idrottshallar och kulturfastigheter. Vår vision är: Samhällsfastigheter som bidrar till ett bättre Sollentuna!
Gärdesskolan Sollentuna

Vad vi gör

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, förvaltar och utvecklar i dag bland annat cirka 50 skolor och förskolor, 25 gruppboenden och 25 idrottsanläggningar i Sollentuna kommun. Det omfattar totalt drygt 300 000 kvadratmeter. Vi strävar ständigt för att skapa en attraktiv plats för elever, äldre och personer med funktionsnedsättning genom om-, till- och nybyggnationer.

Eleonor i Handelshuset Logen.jpg

Edsvik - en tillgängligare och mer levande mötesplats

Under 2020 tog Sollentuna kommunfullmäktige beslut om en långsiktig plan för Edsvik. Målet är att göra Edsvik till en tillgängligare och mer levande mötesplats, med en mix av aktörer som tillsammans driver utvecklingen i området framåt. SKAB har ett förstärkt uppdrag kring just detta, och arbetar aktivt med att tillhandahålla en mix av aktörer som erbjuder värde till Edsviks besökare. Logen Edsvik är ett handelshus bestående av lokala företagare från Sollentuna, som erbjuder keramik, blommor, kläder, inredning, hälsa och träning.