Om Sollentuna Kommunfastigheter AB

Välkommen till SKAB!

Sollentuna Kommunfastigheter AB är det yngsta bolaget i Sollentuna kommunkoncern. Vi äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter, till exempel skolor, idrottshallar, gruppboenden, idrottsanläggningar och kulturfastigheter.

Vår verksamhet

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation samt utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta skolor, förskolor, grupp- och äldreboenden, kulturfastigheter och idrottsanläggningar i Sollentuna, på ett hållbart och långsiktigt sätt.

SKAB förvaltar och utvecklar i dag bland annat cirka 51 skolor och förskolor,  cirka 25 idrottsanläggningar, och cirka 23 grupp- och äldreboenden i Sollentuna kommun. Det omfattar totalt cirka 324 000 kvadratmeter. Vi strävar ständigt för att skapa en attraktiv plats för elever, äldre och personer med funktionsnedsättning genom om-, till- och nybyggnationer.

På Sollentuna kommunfastigheter jobbar ca 30 personer på fyra olika avdelningar. Kontoret ligger  i Turebergshuset vid Sollentuna centrum, 15 minuters resa med pendeltåg från Stockholms central.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen ansvarar för förvaltningen av kommunens och SKAB:s fastigheter. Målet är att ha effektiv och hållbar fastighetsförvaltning. Alltid i tät kunddialog. Kontakt.

Projektavdelningen

Projektavdelningen ansvarar för ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter ägda av SKAB och Sollentuna kommun. Målet är att producera och renovera ändamålsenliga och verksamhetsstöttande lokaler på ett hållbart sätt, till rätt kostnad & kvalitet. Kontakt.

Kulturfastighetsavdelningen

Kulturfastighetsavdelningen ansvarar för att förvalta och utveckla de kulturfastigheter som Sollentuna kommun äger. Arbetet sker genom att kartlägga, besikta och på sikt renovera och hyra ut bland annat torp, gårdar och byggnaderna vid Edsvik. Kontakt. 

Affärsutvecklings- och ekonomiavdelningen

Affärsutvecklings- och ekonomiavdelningen ansvarar för att stötta verksamheten och styrelsen genom att bygga upp och implementera tydliga och effektiva strategier, processer och rutiner, som stöttar verksamheten på bästa sätt. Inom avdelningen finns kompetens inom ekonomi, affärsutveckling, IT, kommunikation och administration. Kontakt.