Om Sollentuna Kommunfastigheter AB

Vår verksamhet

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, är ett nybildat bolag i Sollentuna kommunkoncern. Vi äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter, till exempel skolor, förskolor, gruppboenden och kulturfastigheter.

Sollentuna Kommunfastigheter, SKAB, förvaltar och utvecklar i dag bland annat cirka 50 skolor och förskolor, 15 gruppboenden och sju äldreboenden i Sollentuna kommun. Det omfattar totalt cirka 290 000 kvadratmeter. Vi strävar ständigt för att skapa en attraktiv plats för elever, äldre och personer med funktionsnedsättning genom om-, till- och nybyggnationer.

Den största delen av Sollentuna Kommunfastigheters egna fastigheter hyrs och brukas av Sollentuna kommuns olika verksamheter. Utöver detta hyr vi även ut lokaler för kommersiell verksamhet.

På Sollentuna kommunfastigheter jobbar drygt 20 personer på 4 olika avdelningar. Under 2019 kommer vi att utöka personalen med cirka fem personer.
Kontoret ligger vid Sollentuna centrum, 15 minuters resa med pendeltåg från Stockholms central.