Turebergshusets renovering februari 2022

Utbyggnaden i trä

Utbyggnationen fortsätter enligt tidplan!

Fotograf: Jonas Franzén

Utbyggnationen av Sollentunas kommunhus, Turebergshuset fortsätter enligt tidplan. Som ni tidigare har kunnat läsa ska utbyggnaden möjliggöra för mer publika funktioner i husets entréplan och för en mer levande miljö på torget, exempelvis ska fullmäktigesalen flyttas ner från plan 13 till entréplan. Huvudbiblioteket, som idag ligger vid Aniariaplatsen, ska flytta in på entréplan samt våning 1 och 2.

Utbyggnad i trä och glas

Utbyggnaden är i två våningar, ett våningsplan men dubbel takhöjd, och byggs vid den befintliga huvudentrén, mot Sollentuna Centrum. I utbyggnaden ryms även en större trappa med sittgradänger, som leder till bibliotekets ytor på plan 1.

 

Foto: Jonas Franzén

Stommen för utbyggnaden och trappan är i trä, och kommer att vara synlig både inifrån och utifrån. Att välja trä som byggnadsmaterial är ett arkitektoniskt och ett hållbarhetsmässigt val. Arkitektoniskt vill man tillföra ett levande och varmare material till en byggnad som har mycket stål och betong, och med glaset en öppenhet till en tidigare sluten byggnad. Att välja trä som konstruktionsmaterial har på senare år blivit vanligare för fastighetsägare utifrån ett miljöperspektiv.

Byggställningar

Byggställningarna på den östra och nordöstra sidan av Turebergshuset börjar tas ner nu. Inom snar framtid kan hela den nya fasaden, tillsammans med den nya utbyggnaden, skådas!