Aniarahuset- Kulturskola

Aniarahuset byggs om till kulturskola

Bibliotekets gamla lokaler i Aniarahuset, fastigheten Centrum 11, byggs om till kulturskola.

M3 Bygg AB har blivit tilldelad projektet att bygga om bibliotekets gamla lokaler i Aniarahuset, till en kulturskola. I samband med att arbetena för kulturskolans lokaler genomförs sker även underhållsåtgärder av fastighetens installationer.

Den 15 november 2023, signerades avtalet mellan Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, och M3 Bygg AB.

Operativ Chef M3 Bygg AB Stefan Fällman och VD SKAB Andreas Hellström signerar avtalet.

M3 Bygg AB har tidigare byggt om Husbys kulturskola med bland annat olika typer av ljudrum, teaterscen och målarrum.

Vi är väldigt glada att fått uppdraget att i samverkan med SKAB fått förtroendet att inleda processen med renoveringen och hyresgästanpassningen av Centrum 11.
-
Operativ Chef M3 Bygg AB Stefan Fällman
Vi ser fram emot att samverka med M3 Bygg i ombyggnationen av Anirahuset så att kulturskolan kan flytta in i nya fina lokaler under 2025.
-
VD SKAB Andreas Hellström

Sollentunas kulturskola är idag lokaliserad i externt inhyrda lokaler på Rudbecks väg i Edsberg och nuvarande hyresavtal löper ut 2025-08-31. Kommunstyrelsen beslutade i maj i år att SKAB får i uppdrag att renovera och genomföra anpassningar i syfte att inrymma kulturskolan i Aniarahuset.

Aktiviteter för barn och unga bör vara tillgängliga för att underlätta både för barn och för föräldrar. Nu sätter vi igång att bygga om gamla bibliotekets lokaler till ett hus fyllt av musik, dans, teater, bild och form mm. Kulturen mitt i Sollentuna, precis som det bör vara.
- Thomas Nyman, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Vi på SKAB ser fram emot att tillsammans med kommunen utveckla kulturskolans lokaler så att de blir en bra mötesplats för barn och unga. Samtidigt passar vi även på att rusta upp Amorinasalen och Tintorama så att föreningar och kommuninvånare kan ses centralt i kommunen.
- Hanna Clerkestam, ordförande i SKAB

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen