Skötselråd kulturbyggnader: Golv

Det finns tre gyllende regler för alla golv oavsett golvtyp: 

 1. Förebygg nedsmutsning.
 2. Städa med så torra städmetoder som möjligt.
 3. Använd minimalt med vatten.

Allmänna praktiska råd:

 • Välj den rätta och mest skonsamma städmetoden.
 • All städning sliter på golvet. Det är därför viktigt att förebygga nedsmutsning och minska slitage i den mån det går, till exempel med bra entrémattor, gångmattor och rätt metoder för städning och skötsel.
 • Använd minimalt med vatten. Vatten kan skada golven. Dessutom kan det stänka upp på väggar, lister och möbler och ge fula fläckar. Fakta: Vad är ”minimalt med vatten”? Ett exempel är när du vrider ur en garnmopp. Det räcker oftast inte att göra det en gång – du bör göra det tre gånger för att få ur det överflödiga vattnet ur moppen.
 • Tänk på att en produkt från en leverantör kan skilja sig mycket jämfört med en liknande, till synes samma produkt, från en annan. Den skillnaden kan få överraskande konsekvenser som ibland visar sig först efter en tid.
 • Nygjorda och nybehandlade golv ska städas och underhållas enligt medföljande anvisningar. Spara alltid skötselanvisningarna från leverantören eller hantverkaren som utfört installationen eller ytbehandlingen. Det är också viktigt att använda de produkter som rekommenderas av den specifika leverantören. Oftast är det fråga om hela system där produkterna är speciellt framtagna och testade för den speciella behandlingsmetoden och golvet.

Målade och lackade trägolv

Målade golv kan även ha dekorer eller schablonmålningar som enbart har ett dekorativt syfte. Då är det extra viktigt att golven dammsugs först innan våttorkning utförs eftersom dessa golv är extra känsliga för repor.

Utrustning

 • Dammsugare med borstmunstycke
 • Golvmopp för torrmoppning, inte mikrofiber – den tar bort oljan
 • Garnmopp, hink, milt handdiskmedel

Grundstädning

 • Dammsug golven med ett borstmunstycke eller torrmoppa (eventuellt med moppolja).
 • Behandla fläckar med en väl urvriden fuktig trasa.

Våttorkning

Någon enstaka gång kan hela golvet behöva våttorkas. Gör så här:

 1. Blöt en garnmopp i en hink med vatten och en tesked milt handdiskmedel.
 2. Vrid ur garnmoppen väl.
 3. Eftertorka golvet om något vatten fortfarande ligger kvar efter en minut.

Undvik att våttorka ytor där golvet är skadat eller lacken är borta. Våttorka aldrig golv där lacken eller färgen är mycket sliten. Kontakta förvaltaren och diskutera om det är dags att åtgärda ett sådant slitet golv.

Oljade trägolv

Oljade golv bör oljas in regelbundet för att behålla sitt skydd. Oljan skyddar golvet och ger en smuts och vattenavvisande yta. Det är dock känsligt för kvarvarande vatten som inte torkas upp.

Utrustning

 • Dammsugare med borstmunstycke
 • Golvmopp för torrmoppning, inte mikrofiber
 • Garnmopp, hink, såpa

Grundstädning

 • Dammsug golven med ett borstmunstycke eller torrmoppa (eventuellt med moppolja).
 • Behandla fläckar med en väl urvriden fuktig trasa.

Våttorkning

Någon enstaka gång kan hela golvet behöva våttorkas. Gör så här:

 1. Blöt en garnmopp i en hink med vatten och såpa (dosering enligt anvisningen på förpackningen).
 2. Vrid ur garnmoppen väl.
 3. Oljebehandlade golv ska tvättas med så lite vatten som möjligt. Eftertorka golvet om det fortfarande ligger kvar något vatten efter en minut.
 4. Gå inte på golvet medan det torkar.

OBS! Oljade trägolv måste oljas regelbundet. Det utförs av en specialist som rekommenderas av SKAB, inte av en hyresgäst eller lokalvårdare. Det är viktigt att detta utförs av kunnigt branschfolk eftersom det finns en brandrisk – när man oljar ospontat trägolv kan oljan rinna ned i springorna och fyllningen mellan bjälklagen kan fatta eld. Samma olja som använts tidigare bör användas. Det är viktigt att golvet alltid har ett tillräckligt skydd med olja. Om golvet blir så pass slitet att det inte finns tillräckligt med olja så kommer en fortsatt våtrengöring att förstöra golvet. Kontakta i så fall SKAB:s förvaltare.

Bonvaxade trägolv/parkett och bonvaxade linoleumgolv 

Vaxade golv behöver bonvaxas med jämna mellanrum. Ofta behöver det inte göras på hela golvet utan endast där det är ett ökat slitage, till exempel på gångstråk. Om golvet vaxas onödigt mycket byggs det i stället upp ett vaxlager som blir kletigt och drar åt sig smuts. Använd samma fabrikat på vax som tidigare.

Utrustning

 • Dammsugare med borstmunstycke
 • Golvmopp för torrmoppning, inte mikrofiber

Grundstädning

 • Dammsug golven med ett dammsugarmunstycke med borst eller torrmoppa (eventuellt med moppolja).

Våttorka aldrig bonvaxade golv.

Fläckborttagning för bonvaxade golv

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. Ju längre till exempel vatten eller matrester får ligga, desto större blir skadan. Börja med att försöka skrapa bort fläcken. Använd en ”mjuk” skrapa av trä eller plast.

Vissa fläckar går bara att ta bort med vatten. Gör så här:

 1. Fukta en Wettexduk och torka bort fläcken. Använd eventuellt ett milt handdiskmedel. Eftertorka på en gång med torr trasa.
 2. Denna åtgärd gör att vaxet blir matt. Lägg på lite bonvax på den matta ytan (observera att golvet måste vara torrt) och polera ytan 24 timmar senare med en torr trasa för att få upp glansen.

Vissa fläckar går bara bort med lacknafta. Gör så här:

 1. Ta en mjuk trasa som fuktats med lacknafta och gnugga försiktigt på fläcken.
 2. När lacknaftan har avdunstat, lägg på ett nytt lager bonvax.

Bonvaxning

Golven behandlas normalt en gång per år. De delar av golvet som är speciellt utsatta för slitage kan behandlas oftare. Vart femte år bör förvaltaren utvärdera slitaget och skötseln av golvet. Användning av för lite vax leder till ett ökat slitage och för mycket vax kan färga golvet svart.

Gör så här:

 1. Följ varningsanvisningarna från tillverkaren.
 2. Värm vaxet i vattenbad.
 3. Lägg på ett mycket tunt lager vax med hjälp av till exempel en trasa eller garnmopp. Ett tjockt vaxlager gör golvet kletigt och förlänger torktiden avsevärt.
 4. Låt vaxet torka i minst 24 timmar.
 5. Polera golvet med polerrondell, duk eller liknande.

Innan golvet bonvaxas kan den tidigare vaxbehandlingen behöva tas bort. Detta görs normalt genom att golvet tvättas med lacknafta. Kontakta SKAB:s förvaltare som anlitar en specialist. Vid användning av lacknafta finns det alltid en brandrisk

Obehandlade trägolv

Ett trägolv helt utan ytbehandling är mycket känsligt. Ägare och brukare bör noggrant överväga vilken slags verksamhet man tillåter på sådana golv. Verksamhet som innefattar servering och fest är direkt olämpligt med tanke på spill från mat, dryck och stearin. I sådana fall kan man överväga att installera ett anläggningsgolv eller lägga på skyddsmattor.

Obehandlade trägolv kan delas in i två grupper: grupp 1 och grupp 2.

Grupp 1 – obehandlade trägolv som våttorkas

Dessa golv våttorkas eller skuras någon gång om året när de blir för smutsiga. Ofta ligger de nära entréer och kan inte skyddas med en lämplig matta.

Gör så här:

 • Använd torra rengöringsmetoder i första hand: dammsug eller torrmoppa.
 • När golven behöver våttorkas eller skuras, välj såpa som städmetod. Såpan ger golvet en skyddande yta (se avsnittet om såpaskurade golv).

Grupp 2 – obehandlade trägolv som inte våttorkas

Ofta är det golv som aldrig har rengjorts med vatten. Dessa golv ligger ofta långt bort från entréer, matsalar med mera. De är ofta gråa och lite blanka av slitage.

Gör så här:

 • Våttorka eller skura aldrig dessa golv. Vattnet tar bort patinan och kan förorsaka stora skador.
 • Dammsug endast golvet med ett dammsugarmunstycke med borst.
 • Du kan också torrmoppa golvet, om inte moppen river bort bitar eller stickor av träet. Använd inte mikrofibermopp, det kan förstöra golvet.

Såpaskurade trägolv

Ett såpaskurat golv har fått en tålig och smutsavvisande yta genom upprepad skurning och slitage. Ett golv som används dagligen kan behöva skuras 1–2 gånger per år. I övrigt räcker det med att dammsuga och att våttorka golvet med såpvatten.

Det finns två gyllene regler vid skurning med såpa:

 1. Använd kallt vatten – varmt vatten gör att golvet blir grått.
 2. Lägg aldrig såpa på torrt trä – det ger fläckar.

Utrustning

 • Dammsugare med borstmunstycke
 • Skurborste på skaft
 • Hinkar, såpa
 • Garnmopp eller skurtrasa till sköljning eller upptorkningav vatten

Såpaskurning

Ett par gånger om året kan golvet behöva skuras med såpa. Då är det enklast att arbeta med några brädor i taget.

Gör så här:

 1. Dammsug golvet först. Använd ett dammsugarmunstycke med borst för att undvika att golvet repas.
 2. Börja med att blöta golvet med rent, kallt vatten. Använd bara så pass mycket vatten som behövs för att lösa upp den gamla såpan och därmed smutsen.
 3. Använd sedan kallt vatten och såpa. Dosera såpan enligt anvisningen på förpackningen.
 4. Skura golvet i träets längdriktning med en skurborste på skaft.
 5. Använd koncentrerad såpa vid kraftiga fläckar. Lägg såpan på skurborsten och borsta på smutsfläcken.
 6. Skölj golvet med rent vatten. Använd trasa eller garnmopp.

OBS! Gå inte på golvet under tiden det torkar – det kan lämna märken

Stengolv

Sten är ett sugande material och kan trots sin hårdhet lätt förstöras av olämpliga rengöringsmedel och städmetoder. Dessutom kan tunna stenplattor spricka om fogarna runt omkring blir mättade av skurvatten – de kan då utvidga sig och spräcka stenplattan. Om du inte vet vilken stentyp det är som ska våtrengöras, använd alltid såpa.

Grundstädning

Dammsug golvet med ett dammsugarmunstycke med borst eller torrmoppa.

Våttorkning

Våttorka golvet med vatten och såpa vid behov.

Gör så här:

 1. Dosera såpan enligt anvisningen på förpackningen. Tänk på att det kan bli halt med mycket såpa.
 2. Använd inte mer vatten än nödvändigt. För mycket vatten kan leda till att fogarna luckras upp och att stenplattorna spricker och lossnar. OBS! Polish eller impregneringsmedel som tätar stenens porer ska inte användas då de hindrar den naturliga fuktvandringen och kan orsaka skador. Undvik även produkter som innehåller vax eller olja. Såpa kan användas på de flesta stensorter och den förstör aldrig stenen. Däremot kan såpa bygga upp skikt på sten med låg sugförmåga.

Utrustning

 • Dammsugare med borstmunstycke
 • Golvmopp
 • Garnmopp, hink, såpa

Porösa och grovhuggna stengolv kan ibland vara mycket känsligare och skörare än vad man kan tro. Vassa klackar, grova skor, sand och grus som sliter, och alltför mycket vatten kan bryta loss små bitar i taget som så småningom blir stora skikt.

 

Källa: SFV och SKAB

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen