Tidigare konditionsutredningar Edsbergs slott

Konditionsutredningar av Edbergs slott och byggnaderna runt Stallbacken 

Under 2020 har det genomförts övergripande konditionsutredningar av flertalet byggnader runt Edsbergs slott och byggnaderna på Stallbacken. Underlaget som tas fram nu är grunden för både de mest akuta åtgärderna som måste till för att kunna bevara byggnaderna, samt en långsiktig underhållsplan. Utveckling av fastigheterna görs i den mån det går i samband med underhållsarbeten. Exempel är översyn av enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet, och myndighetskrav så som t.ex. brandsäkerhet, el, ventilation.

Edsvik

Utvecklingen av Edsvik sker steg för steg, och i februari 2021 öppnade ett helt nytt koncept upp. Logen Edsvik är ett handelshus bestående av lokala företagare från Sollentuna, som erbjuder en mix av inredning, blommor, kläder, keramik, tillsammans med hälsa och träning. Samtidigt "nyöppnade" Edsviken Gelateria igen, efter en tids lokalanpassningar. Läs mer här. 

Kartläggning och statusbeskrivning

Avdelningen Kulturfastigheter ansvarar för att kartlägga, statusbesikta och på sikt renovera de kulturfastigheter som kommunen äger. Vissa har stått tomma under en längre tid. Målet är att bevara kommunens kulturarv genom att ta fram regler kring brandskydd, drift-, skötsel- och ordningsregler.

Flera hus beräknas vara över 100 år gamla. En del byggnader är torp, utan el eller rinnande vatten.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen