Upprustad och kvalitetssäkrad utemiljö

I SKAB:s uppdrag handlar en stor del om utemiljön. Niklas Eriksson är Markförvaltare på SKAB.

Dagvattenprojektet 

På grund av ökade regnmängder på kort tid så hinner marken inte ta hand om dagvattnet. Det uppstår en erosion som leder till att dagvattenbrunnar och ledningar fylls av jord och sand. Till följd av detta blir det översvämningar som gör att barnen inte kan nyttja skolgårdarna till fullo. För att komma till bukt med problemen har SKAB lagt konst- och hybridgräs på de ytor där erosionen har varit som störst men arbetet är inte klart utan kommer att fortlöpa under många år. På en del av fastigheterna har SKAB varit tvungna att anlägga extra dagvattenbrunnar för att få bort den ökade nederbörden. Det kan bli aktuellt med flera sådana insatser. 


Markförvaltare Niklas Eriksson

Just nu

Ett stort fokus ligger nu på att ta hand om löven som faller ned. 

"En nyhet för i år är att vi kommer behålla så mycket löv som möjligt i våra planteringar och gräsytor. I planteringsytorna blir löven kvar och förbättrar kvalitén i jorden så att växligheten får en extra tillförsel av näringsämnena som är kvar, även maskar och andra djur drar nytta av de härliga löven. På gräsytor så tuggar vi sönder löven så att de förmultnar fortare. Vi får inte glömma en sak: Löv är inte skräp, utan en gratis jord- och näringstillförsel." säger Niklas Eriksson.

Detta är ett steg i SKAB:s miljöarbete som bolaget utför tillsammans med JRF för att minska transporterna med att frakta löven från våra anläggningar till en depå/tipp.

Märker ni att löven lägger sig som ett lock på brunnsgallret innan SKAB och JRF har hunnit till er kan ni ta bort löven för att undvika att det blir vattenansamlingar. 🧡

 

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen