Upprustad och kvalitetssäkrad utemiljö

Intervju med Niklas Eriksson

Niklas Eriksson, du är Markförvaltare på SKAB och ansvarar för ”upprustad och kvalitetssäkrad utemiljö”. Vad innebär det?
– Det innebär att jag jobbar tätt tillsammans med de flesta av våra kunder, för att säkerställa att de har en kvalitetssäkrad utemiljö som passar deras verksamhet. T ex en förskolegård har andra behov än en utemiljö på ett äldreboende.


Ny lekmiljö vid Töjnaskolan.

Under förra året har det varit speciella förutsättningar då pandemin gjorde att verksamheterna på t ex förskolorna, var ute mycket mer än ett vanligt år. Många verksamheter var ute jämt. Det ledde till ett mycket högre slitage i utemiljön, t ex slitaget på gungor, sandlådor och gräsmattor blev nästan tre gånger så mycket.


Niklas Eriksson, Markförvaltare på SKAB, vid Bikupans nya lekytor.

Du ansvarar även för ”Skötsel av utemiljö”. Vad innebär det?
– Det innebär säsongsskötsel utifrån om det är vinter, vår, sommar eller höst. Våra skolor, förskolor, äldreboenden och andra lokaler ska vara en säker plats att vistas på året runt. Vintertid ansvarar vi för t ex snöröjning och halkbekämpning. Då pågår jobbet i princip dygnet runt. Vi maskinplogar våra skol- och förskolegårdar under natten mellan kl. 20.00 - 06.30. På grund av säkerhetsrisken maskinplogar vi inte våra skol- och förskolegårdar dagtid. Det är viktigt!

Under hösten är det så klart stort fokus på att hantera lövfällningen. Men också att förbereda buskar och träd inför vinter genom att framförallt underhållsvattna de vintergröna växterna. Men även att det fina höstfloret planteras ut vid t ex simhall och äldreboenden.

Och på våren blir det vårstädning! Mycket handlar om sandupptagning, men även att ta bort gammalt växtmaterial som löv, pinnar och gräs, beskära perenner och buskage, ja helt enkelt förbereder för våren. Viktigt är också att dagvattenbrunnar sugs för att det inte ska bli stopp. På sommaren gäller det att klippa gräs, hantera planteringar och genomföra upprustningar på bästa sätt. Men över hela året säkerställer jag diverse myndighetskrav, även att lekplatsbesiktningar genomförs och t ex trädinventeringar, så att utemiljön är säker för dem som ska vistas i den.

Du var handledare för sommarjobbarna på SKAB, tre ungdomar från Sollentuna, berätta mer!
– Under tre veckor i somras kunde vi ta in tre ungdomar från Sollentuna för att sommarjobba hos oss. De deltog med energi i arbetsuppgifterna runt om på samhällsfastigheterna i Sollentuna. Det blev mycket uppskattat av både verksamheterna, medarbetare på SKAB och av ungdomarna själva. Under sommarjobbsperioden utförde de
dagliga uppgifter för sommarsäsongen så som att rensa ogräs, beskärning av buskar, plantering av annueller. Om du var vid simhallen i somras kunde du se de fina planteringarna som ungdomarna gjorde.

Våra sommarjobbare fick även delta i vissa anläggningsprojekt som vi utförde under sommaren, som att färdigställa nya gräsytor på Häggviksskolan, och underhållsbevattning av träd som planterades föregående år runt om flera fastigheter. Dessutom fick de även vara med på en del av arbetet med felavhjälpande underhåll.


Upprustad lekmiljö vid Linnés förskola.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen