Fastigheter

Byggprojekt 

SKAB är kommunens huvudleverantör av verksamhetslokaler. Vi bygger och utvecklar verksamhetsstöttande fastigheter utifrån kommunens behov och prioriteringar. Läs mer om våra byggprojekt här

Förvaltningsobjekt

SKAB ansvarar för förvaltningen av kommunens och SKAB:s fastigheter. Se alla objekt här

Kulturfastigheter

SKAB förvaltar och utvecklar kommunens kulturfastigheter, med fokus på att bevara kulturarvet. Läs mer här

Butiks- och kontorslokaler

SKAB hyr ut kommersiella lokaler som finns i våra samhällsfastigheter, som butiks- och kontorslokaler. Se vilka lokaler som finns för uthyrning här