Byggprojekt

Pågående och genomförda byggprojekt samt förstudier

Sollentuna Kommunfastigheter AB bygger, utvecklar och renoverar samhällsfastigheter på uppdrag av Sollentuna kommun, till exempel skolor, vårdboenden och idrottshallar.

Turebergshuset Kommunhuset  

Pågående byggprojekt

Edsbergsskolans skolgård

Tureberg 26:80 – nytt LSS-boende i Tureberg

 

Förstudier och kommande projekt

Nocken 7 – nytt LSS-boende i Norrviken

Väsjöskolan 

 

Genomförda och färdigställda projekt 2023

Norrvikens Sjösportcenter

Kompassen, Ventilation, OVK- åtgärder och styrutrustning 

Byte av fettskiljare och eldragning Rotebroskolan 

Kärrdalsskolan fasad- och entréåtgärder

Kokalite ytskiktsrenovering

Edsberg 10:8 Edsbergs Sportfält omklädningsrum

Edsbergsskolan avloppsåtgärder

Norrvikens skola takomläggning

Eliten 2 Ytskiktsrenovering

Ytskiktsrenovering Sofielundsskolan  

Häggviksskolans fönsterrenovering 

Kasbytorp spänningsomläggning

Helenelundsskolans ventilation 

Ritsalen 2 ventilationsåtgärder

Renovering av fönster på Norrgårdens äldreboende

Återställning av Ekodalens FSK 

Edsbergsskolans skolgård trygghetsåtgärder 

Runbackaskolan fasad- och takrenovering 

Vaxmora FSK totalrenovering kök och personalutrymmen 

Edsbergs Slott brandskydd

Rösjöskolans FSK ombyggnation av ventilation 

FÅgelsångens FSK 

Töjnaskolan nytt klassrum 

Viby 7-spelsplan konstgräs

Kärrdals IP konstgräsplan 

 

Genomförda och färdigställda projekt 2022

Turebergshuset - totalrenovering

Runbacka skolor, renovering

Sollentunavallen nytt konstgräs på bandyplanen

 

Genomförda och färdigställda projekt 2021

Anpassning/renovering av personalytor Sollentunavallen

Markåterställning Fågelsångsparken

Rösjöskolan ny aktivitetsplan i konstgräs

Skinnaråsens IP ny konstgräsplan

Häggviksskolan – byte av ventilationsanläggning

 

Genomförda och färdigställda projekt 2020

Edsberg – ny förskola (KLAX)

Edsbergsskolan - värme och ventilation

Eriksbergsskolan och idrottshall Förstudie

Gärdesskolans nya skola 

Helenelundsskolan - etablering av moduler med klassrum och rörelserum

Sjörövaren förskola – nytt kök, tak och ventilation och renovering av ytskikt

Tegelhagens nya skola, förskola och idrottshall

Töjnaskolan och Töjnahallen

Vipan – nytt särskilt boende

 

Genomförda och färdigställda projekt 2019

Café Satelliten

Edsbergsskolan - ny idrottshall

Gröndalsskolan - solceller

Rudbeckskolan, om- och tillbyggnation matsal

Silverdalsskolan – ventilation och brandskydd

Bulleråtgärder - skolor och förskolor