Byggprojekt

Pågående och planerade byggprojekt samt förstudier

Sollentuna Kommunfastigheter AB bygger och renoverar fastigheter på uppdrag av Sollentuna kommun, till exempel skolor, vårdboenden och idrottshallar.

Turebergshuset Kommunhuset

Pågående byggprojekt

Turebergshuset - totalrenovering

Runbacka skolor, renovering

Sollentunavallen nytt konstgräs på bandyplanen

Markåterställning Fågelsångsparken

 

Förstudier och kommande projekt

Nocken 7 – nytt LSS-boende i Norrviken

Tureberg 26:80 – nytt LSS-boende i Tureberg

Sjösportcenter i Norrviken

Södersätra förskola – en ny förskola planeras

Södra Sollentuna ny 11-manna konstgräsplan 

Tennishall - Edsbergs sportfält

Väsjöskolan och idrottshall

Genomförda och färdigställda projekt 2021

Rösjöskolan ny aktivitetsplan i konstgräs

Skinnaråsens IP ny konstgräsplan

Häggviksskolan – byte av ventilationsanläggning

 

Genomförda och färdigställda projekt 2020

Edsberg – ny förskola

Edsbergsskolan - värme och ventilation

Eriksbergsskolan och idrottshall Förstudie

Gärdesskolans nya skola 

Helenelundsskolan - etablering av moduler med klassrum och rörelserum

Sjörövaren förskola – nytt kök, tak och ventilation och renovering av ytskikt

Tegelhagens nya skola, förskola och idrottshall

Töjnaskolan och Töjnahallen

Vipan – nytt särskilt boende

 

Genomförda och färdigställda projekt 2019

Café Satelliten

Edsbergsskolan - ny idrottshall

Gröndalsskolan - solceller

Rudbeckskolan, om- och tillbyggnation matsal

Silverdalsskolan – ventilation och brandskydd

Bulleråtgärder - skolor och förskolor