Byggprojekt

Pågående och genomförda byggprojekt samt förstudier

Sollentuna Kommunfastigheter AB bygger, utvecklar och renoverar samhällsfastigheter på uppdrag av Sollentuna kommun, till exempel skolor, vårdboenden och idrottshallar.

Turebergshuset Kommunhuset  

Pågående byggprojekt

Edsbergsskolans skolgård

Tureberg 26:80 – nytt LSS-boende i Tureberg

Ny läktare Sollentunavallen

Aniarahuset- Kulturskola

Väsjöskolan 

 

Förstudier och kommande projekt

Nocken 7 – nytt LSS-boende i Norrviken

Sollentuna Simhall