Byggprojekt

Pågående och genomförda byggprojekt samt förstudier

Sollentuna Kommunfastigheter AB bygger, utvecklar och renoverar samhällsfastigheter på uppdrag av Sollentuna kommun, till exempel skolor, vårdboenden och idrottshallar.

Turebergshuset Kommunhuset  

Pågående byggprojekt

 

Edsbergsskolans skolgård

Norrvikens Sjösportcenter

 

 

Förstudier och kommande projekt

Nocken 7 – nytt LSS-boende i Norrviken

Tureberg 26:80 – nytt LSS-boende i Tureberg

Väsjöskolan 

 

Genomförda och färdigställda projekt 2022

Turebergshuset - totalrenovering

Runbacka skolor, renovering

Sollentunavallen nytt konstgräs på bandyplanen

 

Genomförda och färdigställda projekt 2021

Anpassning/renovering av personalytor Sollentunavallen

Markåterställning Fågelsångsparken

Rösjöskolan ny aktivitetsplan i konstgräs

Skinnaråsens IP ny konstgräsplan

Häggviksskolan – byte av ventilationsanläggning

 

Genomförda och färdigställda projekt 2020

Edsberg – ny förskola (KLAX)

Edsbergsskolan - värme och ventilation

Eriksbergsskolan och idrottshall Förstudie

Gärdesskolans nya skola 

Helenelundsskolan - etablering av moduler med klassrum och rörelserum

Sjörövaren förskola – nytt kök, tak och ventilation och renovering av ytskikt

Tegelhagens nya skola, förskola och idrottshall

Töjnaskolan och Töjnahallen

Vipan – nytt särskilt boende

 

Genomförda och färdigställda projekt 2019

Café Satelliten

Edsbergsskolan - ny idrottshall

Gröndalsskolan - solceller

Rudbeckskolan, om- och tillbyggnation matsal

Silverdalsskolan – ventilation och brandskydd

Bulleråtgärder - skolor och förskolor