Edsbergsskolans skolgård

April 2023

Edsbergsskolans skolgård byggs nu om för fullt och trots en tight tidplan hyser ansvarig på plats, Christian Forslind på Sh bygg, sten och anläggning AB, stor tilltro till att projektet är klart i tid.
- Det här är ett riktigt bra projekt som i framtiden kommer att användas som ett referensprojekt, säger Christian.
På den nya skolgården kommer det att finnas bland annat en helt ny basketplan, en plan med konstgräs, utegym mm. Den norra delen av skolgården utformas med en tydlig avgränsning mot Edsbergs torg. Återvinning och hållbarhet genomsyrar hela projektet. Kantstenen är återvunnen och likaså staketet vid vaktmästarbostaden. De träd som stått på skolgården sedan tidigare är kvar, med undantag för de som var i dåligt skick, det kommer att planteras nya träd samt en hel del buskar/lökar etc.
Trygghetsaspekten skärps ytterligare genom att belysningen står tätt på gården, trappan ner mot Danderydsvägen kommer att få stänger med led- belysning och rampen ska belysas underifrån.
Projektet beräknas vara klart under hösten 2023.

2022

"Vi är glada för att få vara med i det viktiga, koncernövergripande arbetet med att utvecklas vackra Edsberg. Detta första spadtag är ett första steg i en process som skapar de bästa av förutsättningar för Edsberg, både på kort och på lång sikt." Ordförande SKAB, Thomas Ardenfors.

Nu väntas en ny, grön och inspirerande skolgård för eleverna att hänga på. Särskolan får en egen anpassad utemiljö. Under hösten 2023 väntas skolgården vara besiktigad och klar att överlämnas till skolan.

Den nya skolgården kommer att byggas kring Edsbergsskolan och ner mot Danderydsvägen. På den nya skolgården kommer det att finnas bland annat en helt ny basketplan, en plan med konstgräs, löparbanor, utegym mm. Den norra delen av skolgården utformas med en tydlig avgränsning mot Edsbergs torg. Sh bygg, sten och anläggning AB kommer att utföra entreprenaden tillsammans med SKAB:s byggprojektledare Eva Ljung.