Edsbergsskolans skolgård

"Vi är glada för att få vara med i det viktiga, koncernövergripande arbetet med att utvecklas vackra Edsberg. Detta första spadtag är ett första steg i en process som skapar de bästa av förutsättningar för Edsberg, både på kort och på lång sikt." Ordförande SKAB, Thomas Ardenfors.

Nu väntas en ny, grön och inspirerande skolgård för eleverna att hänga på. Särskolan får en egen anpassad utemiljö. Under hösten 2023 väntas skolgården vara besiktigad och klar att överlämnas till skolan.

Den nya skolgården kommer att byggas kring Edsbergsskolan och ner mot Danderydsvägen. På den nya skolgården kommer det att finnas bland annat en helt ny basketplan, en plan med konstgräs, löparbanor, utegym mm. Den norra delen av skolgården utformas med en tydlig avgränsning mot Edsbergs torg. Sh bygg, sten och anläggning AB kommer att utföra entreprenaden tillsammans med SKAB:s byggprojektledare Eva Ljung.