Väsjöskolan

Förstudie och kommande projekt

Förstudien har påbörjats för att utreda möjligheter att bygga skolan i två etapper. Därefter tas beslut om när inflyttning kan ske.

Sollentuna Kommunfastigheter AB har fått i uppdrag av Sollentuna kommun att genomföra en förstudie under 2022 gällande uppförande av en skola i anslutning till Väsjö torg. Skolan ska innefatta ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara lokaler som skapar förutsättning för hög kvalitet i verksamheten, god och säker arbetsmiljö samt ekonomi i balans.

Etapp 1 planeras att uppföras på fastigheten Ekoverket 2 och ska rymma en skola för ca 360 elever, med möjlighet att rymma en förskola.

Etapp 2 planeras på fastigheten Rökeriet och ska inrymma ca 540 elever. När båda etapperna är utbyggda planeras skolan inrymma ca 900 elever totalt och fungera som en treparallellig F-9 skola.

 

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se