Väsjöskolan

Skola och förskola

December 2023

Kommunfullmäktige godkände den 14/12 att bygget av Väsjöskolan blir av. Väsjöskolan byggs av Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, och blir en ny kommunal skola. Skolan är sökbar från höstterminen 2025. I en första etapp byggs en skolbyggnad och skolgård för 360 elever i årskurs F-3. 

Friluftsförskolan Väsjön i regi av Tellusbarn AB kommer att öppna 2024. I väntan på att lokalerna blir klara bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler i Sjöberg. Läs mer på Förskola och skola i Sollentuna. Förskolan i Södersätra kommer att uppföras av en privat byggherre och ha ett enskilt huvudmannaskap. 

 

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se