Väsjöskolan

Skola och förskola

26 april 2024

SKAB:s ordförande Hanna Clerkestam, utbildningsnämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn och SSEA:s VD Christian Wieland trotsade regnet och tog ett första spadtag för Väsjöskolan! 

I samverkan med SSEA byggs den nya, fina och efterlängtade Väsjöskolan fram. Väsjöskolan kommer inledningsvis att användas både som förskola och grundskola och står färdig efter sommaren 2025. 

TACK till SSEA- gänget med Ardit Sulaj och Adam Koller i spetsen, utbildningskontoret Linda Ekstrand, samhällsbyggnadsavdelningen Susanne Malmgren, lokaförsörjningsenheten Tobias Svalstedt och SKAB:s egna Pontus Gardstefan HenningssonJenny Berglund och Andreas Hellström för en lyckad dag med många första spadtag.

April 2024

Väsjöskolan kommer inledningsvis att användas både som förskola och grundskola. Beslut om skolans organisation, det vill säga indelning i antal klasser och årskurser kommer att fattas under hösten 2024, inför skolansökan till läsåret 2025/2026.

Fördelningen mellan förskola och grundskola och fördelningen mellan årskurser i grundskolan är beroende av befolkningsutvecklingen i Väsjön och angränsande bostadsområden fram till starten 2025.

Friluftsförskolan Väsjön i regi av Tellusbarn AB kommer att öppna 2024. I väntan på att lokalerna blir klara bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler i Sjöberg. Läs mer på Förskola och skola i Sollentuna. Förskolan i Södersätra kommer att uppföras av en privat byggherre och ha ett enskilt huvudmannaskap. 

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se