Turebergshusets totalrenovering

Turebergshusets totalrenovering

Följ med oss i renoveringsarbetet av Turebergshuset! Projekteringen startade under sommaren 2020, och renoveringsstart skedde under hösten samma år. Sedan dess har all rivning klarats av, alla fönster är utbytta, ny fasad och isolering är på plats, och nu har även utbyggnaden startat. Vi beräknar att Sollentunas kommunhus är klart i slutet av 2022, och redo för inflytt i årsskiftet 2022/2023. Välkomna!

   

Turebergshuset - Sollentunas kommunhus - byggdes 1974–1976 efter ritningar av arkitekterna Ulf Snellman och Tore Forsman. Turebergshuset är nu 45 år gammalt och har stora renoveringsbehov, som till exempel ventilation, avlopp, hissar, fasad och fönster. Lokalerna blir hyresgästanpassade och får en flexibel utformning. Projektering och renovering startade under sensommaren 2020, och målsättningen är att återflytt kan ske under 2022. 

  • Beställare: SKAB och Sollentuna kommun.
  • Kontakt: Upplysningar om detta projekt kan lämnas av: Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Följ renoveringen - uppdateringar varje månad

Nu har utbyggnaden av Turebergshuset startat! Utbyggnaden ska möjliggöra för mer publika funktioner i husets entréplan och för en mer levande miljö på torget. Läs hela nyheten här.

Här hittar du information om vad som händer varje månad i Turebergshusets totalrenovering och utbyggnad! Samt den övergripande planen för 2020, 2021 och 2022.

Intervju med Byggprojektledaren inför renoveringsstart

Vad är speciellt med renoveringen av Turebergshuset, och vad avgör om en tidplan och budget kan hållas i ett byggprojekt? Läs intervjun med Byggprojektledare Anna Dunge inför starten av renoveringen här. 
Läs även intervjun med Byggprojektledarna om hur hållbart det är att renovera Turebergshuset här. 

 

Entreprenör COBAB

Den 1 juli 2020 skrev SKAB kontrakt med entreprenören COBAB för projekteringsfasen av renoveringen av  Turebergshuset. Därmed kunde projektering och lätt-rivning sätta i igång, och målsättningen är att återflytt kan ske under hösten 2022. Läs mer.

Följ med oss i renoveringsarbetet

I menyn till vänster kan du välja att följa med oss under renoveringsarbetet! Här hittar du alltid vad som pågår just nu, en övergripande tidplan, information om entreprenör och underkonsulter, byggprojektledning och platsorgansation mm. Välkommen!