Turebergshusets renovering

Bakgrund till renovering

Under början av 2020 lämnade större delen av kommunens verksamheter Turebergshuset och flyttade till ersättningslokaler i The Factory i Häggvik. Under våren har kommunledningskontoret sett över alternativa lösningar till kommunhus, men i juni 2020 tog kommunfullmäktige i Sollentuna beslut om att Turebergshuset förblir Sollentunas kommunhus.

Renoveringsbehov

Det över 40 år gamla kommunhuset ska nu renoveras. Renoveringen är omfattande, bland annat ventilation, avlopp och hissar ska bytas ut. I samband med renoveringen ska lokalerna anpassas till de behov som finns, bland annat med bättre anpassade mötesrum och mer funktionella arbetsytor. Sollentuna bibliotek ska flytta in i nya Turebergshuset när ombyggnaden är klar, och entrén till huset ska byggas ut för att ge bättre service till invånare och besökare.

- ”Det är oerhört glädjande att vi nu tar ytterligare konkreta steg i den efterlängtade renoveringen av Turebergshuset. SKAB:s huvuduppgift är att säkerställa samhällsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun och kommunhuset är helt naturligt en mycket central sådan fastighet. Vi ser framemot att lämna över nycklarna till det nyrenoverade kommunhuset till Sollentuna kommun under 2022” säger Thomas Ardenfors (M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB.

Styrelseordförande i SKAB Thomas Ardenfors tillsammans med Lars-Johan Eklund, Inköpschef på COBAB.