Byggplatsinformation januari 2021

21 januari 2021


Skissbild: inhägnad och byggbodars placering på Turebergs torg.

AKTUELLT BYGGPLATSINFORMATION:
Inhägnad, byggbodar och byggställning

Nu finns det röda byggstaketet på plats runt hela Turebergs torg, och kommer att finns kvar fram till hösten 2022. Syftet är att säkra en säker miljö både för allmänheten och de som arbetar med markarbeten och renovering. Inom kort kommer det att komma upp informationsvepor på staketet.

Från i februari 2021 finns byggbodarna på plats. Totalt blir det 31 byggbodar i två våningar, placerade på den södra delen av torget. Bodarna fungerar som platskontor för alla som arbetar med renoveringen, och innehåller kontor, matplats, omklädningsrum, WC mm. 

Nu finns även byggställningarna på plats. Dessa täcker hela huset. Även bygghissarna är på plats, två på södra sidan och två på norra sidan:

Så här ser inhägnaden ut runt Turebergs torg och Turebergshuset: 

Skissbild: inhägnad runt Turebergshuset