Turebergshusets renovering

Entreprenör, anlitade konsulter och installatörer

Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, är fastighetsägare och ansvariga för renoveringen av Turebergshuset.

Entreprenör COBAB Sverige AB

SKAB har skrivit avtal med byggentreprenören COBAB Sverige AB. Företaget utför bygg- och anläggningsentreprenader åt privata fastighetsägare, kommun och landsting, och har idag ca 130 medarbetare.

- ”Företagets målsättning är att vara en aktör på marknaden med spetskompetens, och ha ett intimt och nära samarbete med kunder i förtroende. De flesta anställda i bolaget har en lång och gedigen bakgrund i branschen, många från stora byggbolag. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Sollentuna kommunfastigheter AB” säger Martin Junblad, Entreprenadchef på COBAB Sverige AB.

 

Avtalet skrivs som samverkansentreprenad. Samverkansentreprenader kan innebära olika saker i olika projekt, men målet är att samarbetsformer, organisation och avtalsutformning skall möjliggöra att skapa gemensamma mål och ett närmre samarbete mellan beställare och entreprenör. Läs mer om nyheten "Nu skrivs kontrakt med entreprenör för hela renoveringen av Turebergshuset" här.

Läs mer om COBAB:s verksamhet här.

Följande underkonsulter har anlitats i projektet

Följande Installatörer har anlitats i projektet

Övriga större underentreprenörer

  • Rivning och sanering: Rivners AB
  • Stomme Utbyggnad: Lignas AB
  • Smide: Alwerco
  • Plåtfasad: Wepab Plåtmonteringar AB
  • Målning: Sandå Stockholm AB
  • Golv: Miljögolv AB
  • Undertak: Bygg- och Akustikteknik AB