Turebergshusets totalrenovering

Intervju med Byggprojektledare Anna Dunge

Anna du jobbar som Byggprojektledare, vad innebär det?

– Det innebär att jag ansvarar för planering och samordning av byggprojektet för beställaren/byggherrens räkning, som i det här fallet är Sollentuna kommunfastigheter AB. Det handlar om projektet som helhet med projektering och produktion, som till exempel att bygga en ny skola, förskola eller idrottshall i kommunen.


Vad är speciellt med renoveringen av Turebergshuset?

– Det är en relativt stor ombyggnad och renovering. Sådana är i sin egen rätt alltid speciella även om de inte är ovanliga till sin karaktär. Det är dessutom en stor evakuering som gör att projektet berör många av oss, inklusive vår egen organisation. För professionella byggherrar är det en särskild sorts krydda det där med att bygga om åt sig själv. Därtill befinner sig byggnaden i egenskap av kommunhus i samhällets själva zenit. Både symboliskt, med tanke på de verksamheter den inhyser, så väl som geografiskt med den centrala placeringen.


Vad avgör om en tidplan och budget kan hållas i ett projekt?

– Det långa svaret inkluderar en mängd förutsättningar. Det korta svaret är tydliga mål, en beslutsför, konsekvent och enig organisation samt god ekonomisk hygien. En pessimistisk inställning brukar vara värdefull när tidplan och budget sätts. Glädjekalkyler ger de allra svåraste förutsättningarna. Till slut är ändå konsten att prioritera, och att våga göra det genom övervägda beslut i tid, ovärderligt.