Turebergshusets renovering

Pågår just nu & övergripande tidplan

  

Här hittar du information om vad som händer just nu i arbetet i och runt Turebergshuset,  varje månad. Se meny till vänster.

Nedan finns den övergripande planen för projekteringen och renoveringen. Följ med oss i arbetet! 

Vad hände under hösten 2020 - projektering och lättrivning

 • Geo-undersökning utanför stora ingången, inför utbyggnad
 • Utredning kring fasaden: fokus på att nå nya moderna energikrav via t ex ny isolering
 • Konditionsbesiktning av yttertak samt flytt av installationer som antenner och kameror
 • Säkerställa huset inför lätta rivningen, stänga av el i rätt ordning mm
 • Bygghissar installeras på norra sidan av Turebergshuset
 • Instängsling av norra sidan
 • Lätt rivning startar: rivning av innertak, innerväggar, installationer mm
 • Utlastningsbryggor installeras på norra sidan. Inlastning sker på södra sidan
 • Förberedande markarbeten på torget. Förbereda befintliga ledningar för utbyggnaden
 • Byggstaket sätts upp runt byggarbetsplatsen, d v s Turebergs torg och Turebergshuset
 • Ansökningar för olika myndighetstilstånd.

Vad hände under våren 2021

 • Stora håltagningar för nya hisschakt och nya trapphål
 • Ställningar och väv sätts upp runt hela huset
 • Byggbodar etableras på torget: platskontor, omklädningsrum, pentry mm
 • Bygghissar installeras på södra sidan av Turebergshuset
 • Byte av fönster, start från översta våningen
 • Ny isolering i fasaduppbyggnaden
 • Nytt tak
 • Lättrivning slutförs
 • Platskontoret flyttade ut från Turebergshuset, till paviljongerna på torget
 • Gräv-arbeten på torget.

Vad händer under hösten 2021

 • Ny fasad samt ny isolering i fasaduppbyggnaden
 • Takarbeten slutförs
 • Undercentral färdigställs
 • Solceller installeras på taket
 • Byggställningar tas ner på södra sidan
 • Destinationsstyrda hissar installeras
 • Stomme för utbyggnad
 • Samtliga inköp ska slutföras

Vad händer under 2022

 • Utbyggnad
 • Återuppbyggnad våning för våning
 • Ny fasad klar
 • Fasadställning tas bort
 • Samtliga installationer klara
 • Inredning

När är renoveringen klar?

Planen är att återflytt kommer att ske under slutet av 2022/ början av 2023.